Bij de Algemene Beschouwingen november 2015 vroeg de fractievoorzitter van De Lokalen, Gerard Bol, wethouder Knape naar de stand van zaken wat betreft de herhuisvesting van de lokale omroep RTV Katwijk. Dat speelde al gedurende enige tijd en de vrijgekomen bibliotheek aan de Fresiastaat in Katwijk aan den Rijn zou een optie zijn.

De concrete bespreking in de Katwijkse gemeenteraad tover deze mooie locatie werd een paar keer uitgesteld. Iin het raadsbesluitende deel werd op 3 november wel het agendapunt besproken om een bedrag van 35.000 euro beschikbaar te stellen voor het nog uitvoeren van verschillende onderzoeken.

Vragen
Diverse fracties hadden hier vragen over bij de behandeling van dit agendapunt. De fractie van De Lokalen had hier al eerder vragen over, ervan uitgaande dat deze voormalige bibliotheek een prima nieuwe locatie voor RTV Katwijk kan worden nu ze per mei 2018 de huidige plek boven de Digros moet verlaten.

Wat is er tot op heden gedaan?
Nu blijkt dat er nog onderzoek moet worden gedaan naar de kwaliteit van het dak, mogelijke maatregelen m.b.t. geluid en akoestiek, de aanwezigheid van asbest, advies over de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties waar dan ook nog het honorarium architect en de kosten voor deze kostenberekening bij komen. Doel van dit alles is om een juist inzicht te verkrijgen in de verbouwkosten.

Onderzoek
De Lokalen vragen zich af als dit nog allemaal onderzocht moet worden wat dan immers de reden is dat de besluitvorming over de aankoop van dit voormalige bibliotheekgebouw diverse keren is uitgesteld. Blijkbaar is er toen nog lang niet alles onderzocht. De Lokalen zijn ondanks deze constatering meer dan honderd procent voorstander voor het zo spoedig mogelijk en zo goed mogelijk realiseren van de herhuisvesting RTV Katwijk. Ze hebben dus, gelijk alle andere fracties, ingestemd met dit raadsvoorstel. De Lokalen volgen met interesse de verdere ontwikkelingen.

Foto: Gerard Bol