Als u dit leest dan gaat het met deze kadernota over de financiële verantwoording van het College over de eerste vier maanden van 2016, de financiële vooruitzichten voor de komende jaren zo ook hoe het College de financiële tekorten in latere jaren wil gaan dekken. Fractievoorzitter Gerard Bol van De Lokalen reageerde naast de instemming op deze kadernota op reacties van andere woordvoerders in het raadsbesluitende deel van de vergadering van donderdag 30 juni.

De eerdere toezeggingen van portefeuillehouder Van der Spijk waren voor De Lokalen reden om in te stemmen met deze voorliggende kadernota begroting 2017. Maar Bol reageerde ook op twee punten van andere fracties: het plan van de CU om de gemeente een potje te laten maken voor het realiseren van groene schoolpleinen en het verzoek van D’66 aan het College om z.s.m. te gaan spreken over de opbrengsten van de parkeergelden en de wijze hoe deze tot stand komen in Katwijk.

Groene schoolpleinen?
Bol: ,,Wat de wens voor groene schoolpleinen betreft, dat is en blijft een eigen verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om de schoolpleinen anders in te richten. Dat is toch echt geen gemeentelijke taak hoe mooi we van De Lokalen deze ‘vergroening’ ook vinden. Diverse schoolbesturen in de regio hebben dat groene schoolplein o.a. via een doeluitkering van het ‘Fonds 1818’ ook gerealiseerd. Ik vind dat een gemeente louter faciliterend kan en moet acteren en meer ook niet.” Deze houding werd door wethouder Knape dan ook knikkende in verticale zin met het hoofd bevestigd.

Betaald parkeren?
Wat betreft de opbrengsten van het parkeren zo ook de wijze hoe deze tot stand komt, daar wil De Lokalen in navolging van D’66 ook met andere fracties z.s.m. over spreken na de zomerstop. Dat werd door de wethouder ook toegezegd. Bol: ,,We houden jullie op de hoogte van het vervolg betreffende het parkeren. En de in de raadsvergadering van 30 juni gemaakte opmerking dat er bij dat gesprek ‘geen heilige huisjes’ mogen zijn, maakte in de raadzaal al het nodige los. Wordt vervolgd!”

Comments

comments

DELEN