De Lokalen: Samen voor een sterk toerisme in Katwijk

De Lokalen zijn voor een gezellig, bruisend en ook spetterend toeristisch aanbod in Katwijk. Dat was de strekking van ‘het verhaal’ van hun woordvoerder Marcel van Tol donderdagavond 1 oktober in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

In een oordeelvormende sessie werd daar gesproken over de ‘Toeristische Agenda Katwijk 2015 – 2019’. De Lokalen hebben positief ingestemd met dit plan. Er spreekt veel ambitie uit.

Van Tol: “Wij van De lokalen vinden toerisme belangrijk voor heel Katwijk. Natuurlijk liggen er nog vele kansen om meer toeristen te lokken. En dat kan je nooit alleen, daar heb je elkaar en elkaars talenten hard bij nodig. Met deze vast te stellen toeristische agenda maken we een prima start.”

Katwijk toeristisch gezien op de kaart zetten is niet meer nodig volgens Marcel van Tol, raadslid van De Lokalen. “Iedereen weet toch waar Katwijk ligt. Het is nu veel belangrijker om meer toeristen naar deze plek te krijgen. We moeten het zo aantrekkelijk maken voor al die toeristen, dat ze niet meer om Katwijk heen kunnen. ‘Eerst Katwijk zien, dan sterven’, dat moet een gevleugelde slogan onder de toeristen worden. Je moet in Katwijk geweest zijn”, aldus de zeer bevlogen Van Tol.

Het verbreden en uitbreiden van de toeristische doelgroepen is hierbij voor hem van groot belang. Er moet niet alleen naar doelgroepen als gezinnen en senioren worden gekeken. Van Tol: “Welke mogelijkheden kunnen we jongeren en oudere jongeren in Katwijk bieden? Wat voor arrangementen hebben we te bieden? We willen met elkaar een jaarlijkse groei van 5% van het Bruto Toeristisch Product. Maar hoe gaan we die groei pakken? Natuurlijk is dit ambitieus, maar juist hierom is het een uitdaging voor de ondernemers en City Marketing Katwijk om gezamenlijk het maximale er uit te halen. De Lokalen zijn van mening dat we beiden het vertrouwen moeten geven dat ze verdienen. Zij zijn nu aan zet en wij wensen hun heel veel succes.”
Donderdag 15 oktober is deze agenda een bespreekpunt in het besluitvormende deel van de raadsvergadering. De toeristische uitsmijter is ook aan Van Tol: “Nu lekker aan de slag met elkaar. En het mag van ons vooral gezellig en zeker ook bruisend en spetterend worden in Katwijk wat het toeristisch aanbod betreft.”