Na de informatieve raadcommissie donderdag 7 april met vele organisaties waar er gesproken werd over de integratie van vergunninghouders in de Katwijkse samenleving, bood het College nu de ‘Integratienota’ aan de Katwijkse gemeenteraad aan. Donderdag 30 juni werd deze nota oordeelsvormend in een raadscommissie besproken. Burgerraadslid Anneke van Duijn-Schaap voerde namens De Lokalen het woord. Belangrijk om de integratie zo goed mogelijk te laten verlopen, is het beschikbaar hebben van voldoende professionals en vrijwilligers waarbij zeker de taalverwerving centraal staat.

Van Duijn: ,,Er gebeurt al super veel in Katwijk als het gaat om de integratie van vergunninghouders. Wij van De Lokalen vinden het onze plicht dat het goed wordt vertaald in beleid. Daarbij zijn wij zo dankbaar voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor deze moeilijke maar o zo mooie klus. Zo worden met elkaar immers de eerste stappen tot echte participatie gezet.” Ze ziet ook dat je niet de kwaliteit die een professional in huis heeft altijd kan evenaren met de inzet van die vrijwilligers. ,,Sommige casussen zijn te complex om in de handen van vrijwilligers te leggen. Zorg dus dat je daarom naast de vrijwilligers voldoende kwalitatief goede, en dus gecertificeerde, professionals inzet”, aldus het bevlogen burgerraadslid van De Lokalen.

Communicatie met hoofdletter ‘C’
Van Duijn moedigt aan om met elkaar de maatschappelijke dialoog aan te gaan. Ook de persvoorlichting vanuit de gemeente kan nog beter volgens haar: ,,Op de sociale media is deze integratie en het A.Z.C. hoofdpunt van gesprek en kent de meest uiteenlopende meningen. Zo komen er bij mijn weten ook, doordat mensen informatie klakkeloos overnemen, soms ook onjuistheden de wereld in. Iemand zei zelfs laatst dat die het op Facebook had gelezen en dat het dan toch wel waar is. Taak van de gemeente is daarom ook om de juiste informatie te geven en om duidelijk uit te leggen welke stappen we met elkaar in Katwijk nemen als het gaat om integratie.”

Zorgpunten van De Lokalen
Van Duijn: ,,Het tekort aan NT2-docenten baart De Lokalen zeker zorgen! Nederlands als tweede taal is een specifiek vakgebied wat door een gecertificeerde professional gegeven dient te worden. Je kan niet snel genoeg met goede taalverwerving beginnen. Wat mij betreft gaat dat al starten direct op het A.Z.C.”
Ze constateert nog een zorgpunt namens De Lokalen: ,,Het taalhuis heeft ook echt een injectie nodig. Het taalhuis in de bibliotheek bestaat nu uit een hoekje waar wat reuring is, afgeschermd met kamerschermpjes. Als je echt efficiënt wil studeren, is een afgeschermde ruimte daarvoor een eerste vereiste.” Portefeuillehouder Wienen erkende beide zorgpunten in de vergadering. De Lokalen blijven de praktische uitwerking van deze integratienota kritisch volgen.

Comments

comments

DELEN