Gerard Bol en Ineke Ouwehand van De Lokalen spraken donderdagmiddag 21 april met Mies Schoneveld, uitvaartbegeleider in Katwijk. Ze had op 4 april het College een brief gestuurd met een pleidooi voor een (natuur)begraafplaats in Katwijk. In haar brief gaat ze in op de toekomst wat betreft de huidige begraafplaatsen zo ook de gedachte om met elkaar na te denken over de (on)mogelijkheden van de aanleg van een natuurbegraafplaats op bijvoorbeeld de nog nader in te vullen projectlocatie Valkenburg. Schoneveld: ,,Het gaat mij vooral om een stukje bewustwording. Wat is er nog meer mogelijk dan de inrichting van een traditionele begraafplaats?”

Voor De Lokalen was deze brief aanleiding om bij Schoneveld op de koffie te gaan. Fractievoorzitter Bol: ,,We krijgen allemaal te maken met de dood en we zien met elkaar dat we de huidige beschikbare ruimte op begraafplaatsen met aanpassingen kunnen vergroten. Maar wat Schoneveld ook in haar brief stelt klopt natuurlijk, het houdt een keer op. Het is goed om dan ook verder te kijken dan de komende tien à vijftien jaar. Daarbij is het ook goed om naar andere, nieuwe, begrafenismogelijkheden te kijken voor de langere termijn.”

Een natuurbegraafplaats?

Schoneveld: ,,Ik denk aan een mogelijke plek op het voormalige vliegveld waar groenvoorzieningen zijn gepland. Dat is een uitgelezen kans om het te combineren met een natuurbegraafplaats. Je kan zo een mooi en ruim wandel- en rustgebied realiseren. Er liggen nu kansen omdat alles nog moet worden bedacht en aangelegd.” Op een natuurbegraafplaats kan middels een verwijzing met natuurlijk materiaal kenbaar worden gemaakt wie er ligt begraven. Doordat mensen zelf hun plekje mogen uitkiezen, liggen graven willekeurig verspreid over het terrein. In het westen van dit land zijn er nog geen natuurbegraafplaatsen. Schoneveld: ,,Daarom ook dat ik nu mijn brief heb opgesteld om er met elkaar eens over na te denken.”

Een goed plan

Bol van De Lokalen: ,,Het is zeker een goed plan om het er tijdig met elkaar over te hebben. We hoeven het wiel ook niet te gaan uitvinden want er zijn al verschillende organisaties die natuurbegraafplaatsen onder hun beheer hebben. Ook dit onderwerp hoort bij ons leven in Katwijk dus we waren blij verrast met deze brief.” Deze staat op de lijst van ingekomen stukken (nummer B2) van de raadsvergadering van 14 april. Het College zal de raad informeren over de beantwoording. Om meer ideeën over dit onderwerp op te doen kunt u bijvoorbeeld kijken op www.natuurbegravennederland.nl