Duurzaamheid is de laatste tijd mondiaal flink in het nieuws, ook op lokaal niveau gaan we er in de gemeente Katwijk nu nog intensiever mee aan de slag. Maar is en blijft het streven naar duurzaamheid op diverse terreinen niet een druppel op de gloeiende plaat?

Blijven we dan als gemeente juist niet de edelman Don Quichot die uiteindelijk, hoe vreemd dan ook in deze vergelijking, tegen windmolens ging vechten? Burgerraadslid Anneke Schaap voerde namens De Lokalen het woord in de oordeelsvormende sessie waar over duurzaamheid in de Katwijkse gemeenteraad werd gesproken donderdag 3 december.

Anneke Schaap: “De Lokalen vinden het belangrijk om met elkaar in Katwijk over één jaar al te weten waar we staan wat betreft de genomen duurzame maatregelen. Wat hebben we concreet uitgevoerd en kunnen bereiken en wat is er niet gelukt en waarom ook niet?” Deze monitoring, evaluatie en mogelijke bijsturing zijn volgens Schaap in deze duurzaamheidsagenda van groot belang.

“Goed om te zien en te horen dat de Stichting 20Duurzaam20 zo actief is en hun samenwerking met scholen juichen wij van De Lokalen dan ook van harte toe. We hopen ook dat er naast het toespitsen op ondernemers door hen meer gefocust gaat worden op het vergroten van het bewustzijn van de Katwijkers zelf. De omwenteling naar een duurzamer leven moet immers vanuit de burgers zelf komen. Maar als gemeente Katwijk hebben we natuurlijk ook een duidelijke voorbeeldfunctie”, aldus burgerraadslid Schaap van De Lokalen.
Schaap zegt er verder blij mee te zijn dat er een participatietraject zal volgen, juist om die Katwijkse burger op vele manieren te betrekken bij gewenste veranderingen op weg naar een duurzamer bestaan in de gemeente Katwijk.

De zorgvraag van Schaap van De Lokalen blijft hoe te zorgen dat de burgers meegaan in de uitvoering van wat er in de besproken duurzaamheidsagenda staat. Schaap: “De aandacht ligt er in deze agenda vooral op de energie. Denk maar aan de plannen om energie op te wekken door getijdestromen te benutten, zogenaamde blue energy. Maar ook bij de centrale inkoop door de gemeente Katwijk wordt duurzaamheid een belangrijk aspect. Wat voor eigen wagenpark wil je als gemeente in de nabije toekomst eigenlijk beheren? En het derde aandachtspunt is duurzaamheid op het gebied van afvalverwerking en het grondstoffenbeleid.
Zeker de ontstane discussie rond het omgekeerd inzamelen van afval is een belangrijk punt dat wij van De Lokalen zeker goed zullen blijven volgen. Want wat gaat er echt met al het restafval in de toekomst gebeuren? Wordt duurzaamheid de bekende druppel op de gloeiende plaat of een beter milieu begint bij alle Katwijkers zelf?”

Anneke Schaap
Burgerraadslid De Lokalen