Voor veel mensen in Katwijk was het de vraag hoe de gemeente de taken zou realiseren die de overheid op haar bord had gelegd per 1 januari 2015. Er is namelijk veel minder geld voor die taken.

“Er valt niemand tussen de wal en het schip”, was en is de bekende slogan van verantwoordelijk wethouder Mostert bij alle door de overheid aangekondigde veranderingen. Door vele informatieve raadscommissies wordt de Katwijkse gemeenteraad optimaal geïnformeerd over alle ontwikkelingen in de zorg. Zo was het ook in de oordeelsvormende sessie over de inkoop van jeugdhulp voor 2017 van donderdag 3 december het geval waar Anneke Schaap, burgerraadslid, voor De Lokalen woordvoerder was.

De gemeente Katwijk wil met de twaalf andere gemeenten binnen Holland Rijnland de regionale samenwerking op het gebied van de jeugdhulp vanaf 2017 voortzetten. Het is voor de burger misschien vreemd dat de gemeenteraad hier nu al richtinggevende uitspraken over 2017 moet doen terwijl er nauwelijks één jaar is gewerkt in de nieuwe opzet. Schaap: “In deze raadscommissie werd aan alle fracties gevraagd een oordeel te vormen over vijf voorlopige uitgangspunten wat betreft de toekomst van deze jeugdhulp. Wat vindt de Katwijkse gemeenteraad belangrijk en wat kan ze wethouder Mostert meegeven bij de gesprekken met de andere gemeenten over deze inkoop?”

“Voldoende ruimte voor lokaal maatwerk in Katwijk wat betreft de invulling van de zorg vinden we belangrijk. Maar de knaller bij de gewenste uitgangspunten was de raadsbrede steun voor wethouder Mostert om deze dagen in de gesprekken met de verantwoordelijke wethouders in Holland Rijnland zeer stevig in te zetten en vast te houden aan de jeugd- en gezinsteams, zij zijn de basis van de veranderingen in de zorg. Prima wethouder ga ervoor!”, aldus burgerraadslid Schaap van De Lokalen.
Wethouder Mostert kan, gesteund door deze conclusie en gedragen door de raad, hiermee verder het gesprek aan met zijn vakcollega’s. Schaap: “Natuurlijk kunnen er in Katwijk ook wel eens zaken wat betreft de jeugdhulp anders lopen dan gepland, maar hou de lijntjes dan kort richting de gemeente. De Lokalen zijn er in ieder geval trots op als we zien en horen hoe er ambtelijk dagelijks keihard wordt gewerkt om alles wat de zorg betreft in goede banen te leiden. Het zijn toppers!”
Heeft u als inwoner vragen over de zorg? Dat kan per email op het mailadres samenvoorelkaar@katwijk.nl of telefonisch op 071-4065020 waar een vaste medewerkster uw vragen kan beantwoorden of kan uitzetten op de juiste plek in de organisatie.