Foto: Gerard Bol

Taalprogramma ‘Peuterpraat’ op alle Katwijkse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, de nieuwkomersklas op de Duinroos, aandacht voor talentonderwijs en hoogbegaafdheid, een peuterspeelzaal bij A.Z.C.-school De Verrekijker, een pilot Integraal Kind Centrum ook op de Duinroos en de buurtkamer op de Otto Baronschool… het kwam allemaal voorbij op de informatieavond over het onderwijs voor Katwijkse raads- en burgerleden. Van De Lokalen waren Cees Noort en Gerard Bol op deze inspirerende avond 14 december aanwezig.

 Bol na afloop: ,,Het mooie is dat we deze avond uit de mond van diverse sprekers het woordje ‘trots’ konden vernemen. Trots op wat er met elkaar tot op heden in Katwijk was bereikt o.a. wat betrof de voorschoolse- en de basisschoolperiode. Het is goed dat er ook eens inhoudelijk over het onderwijs werd gesproken en niet alleen maar over stenen en vierkante meters van schoolgebouwen.”

Trots op Katwijkse onderwijs, maar…
Deze ‘maar’ werd door diverse sprekers ook ingebouwd in hun presentaties. ‘Er mag best wat meer diversiteit in het Katwijkse onderwijsaanbod komen. Daar is nog een hele slag te maken’, werd door hen geregeld benoemd. De uitdagende pilot om te komen tot een Integraal Kind Centrum op de Duinroos kan daar zeker een mooie stap in vormen. Je kijkt dan met elkaar op een hele andere manier naar het onderwijs aan en vorming van kinderen. Noort, burgerlid van De Lokalen: ,,Ook op het gebied van talentonderwijs en hoogbegaafdheid gaf het onderwijsveld op deze avond aan dat er best nog stappen gemaakt moeten worden. Wij blijven met De Lokalen op dit punt pleiten voor de bundeling van kennis en vaardigheden door een centrale Katwijkse opvang voor hoogbegaafden te realiseren. We blijven het zeker gezond kritisch volgen met onze fractie.”

Waar het laatste jaar in de Katwijkse politiek er diverse keren werd gesproken over de groene schoolpleinen, er was zelfs een werkbezoek voor afgelegd 7 april jl. naar zo’n schoolplein in Sassenheim, werd dat punt opmerkelijk genoeg door niemand benoemd. Al met al was het een prima avond waardoor de Katwijkse politici goed zicht kregen op de huidige ontwikkelingen in het Katwijkse basisonderwijs. En van de nazit met het informele contact werd dan ook door velen dankbaar gebruik gemaakt.             

 

Comments

comments

DELEN