In de gemeente Katwijk heeft de toename van het aantal elektrische auto’s geleid tot het goede politieke besluit om meer elektrische oplaadpunten te realiseren.Verspreid over de gehele gemeente komen we ze steeds meer tegen. Een duidelijke gemeentelijke procedure wordt er gevolgd bij de aanvraag voor zo’n laadpunt. Zo wordt er gekeken naar de parkeerdruk in de omgeving, de juiste plek en alles om te voorkomen dat er vanuit Katwijkse woningen kabels en haspels naar geparkeerde elektrische auto’s op straat worden gelegd. Toch hebben deze oplaadpunten geleid tot informatieve vragen van De Lokalen aan de hand van een bestaande situatie in de Rijnsburgse wijk Frederiksoord.

Fractievoorzitter Gerard Bol: ,,Een concrete situatie in de Eikenlaan was voor De Lokalen aanleiding vragen te stellen. Want hier zien wij toch niet een echt veilige situatie voor voetgangers, al dan niet met fiets aan de hand, die dit oplaad(knel)punt moeten passeren. De gemeente laat weten dat de automobilist verantwoordelijk is voor het op een veilige wijze opladen van zijn auto en dat geldt ook voor hoe het snoer dat op de stoep ligt. Dat mag op basis van de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening niet belemmerend zijn.”

De gemeente geeft aan dat op voorhand niet valt te zeggen welke partij aansprakelijk is voor het mogelijk oplopen van letsel. Dit is afhankelijk van de omstandigheden. De gemeente moet zorgen voor een veilig gebruik van de weg, denk aan losse stoeptegels en de automobilist is verantwoordelijk voor het elektrisch snoer. De voetganger / fietser dient ook goed op te letten. Er is hier (nog) geen jurisprudentie over te vinden. Bol: ,,Maar als de gemeente als antwoord op onze informatieve vragen meldt dat de elektrische oplaadpunten zo dicht mogelijk bij een parkeervak staan en snoeren nooit stoepen of looppaden behoren te blokkeren dan is deze situatie in de Eikenlaan er eentje die zeker vragen oproept.”

De gemeente meldt dat er tot op heden in de gehele gemeente nog niet verbaliserend is opgetreden. Het toezicht dat de gemeente uitvoert bij openbare laadpunten, maar ook het gebruik van bijvoorbeeld verlengsnoeren vanuit woningen is er nu in eerste instantie op gericht om mensen bekend te maken met dit nieuwe fenomeen in het straatbeeld. Er wordt voornamelijk door de G.O.A.’s uitgelegd wat wel en niet kan. Een volgende stap is het waarschuwen en uiteindelijk verbaliseren. Dit geldt dan voor het fout parkeren op een oplaadpunt, maar ook het onjuist gebruik van snoeren.

In een evaluatie van de beleidsregels openbare laadpunten die binnenkort verschijnt, wordt ook de toezichts- en handhavingsstrategie meegenomen. In het geval van het oplaadpunt in de Rijnsburgse Eikenlaan wordt dan ook gekeken of handhaving het juiste middel is of dat de paal beter verplaatst kan worden. ,,Het is misschien een klein (oplaad)puntje waar De Lokalen zich mee bezighouden. Maar als er straks overal van die kleine (oplaad)puntjes de straten en stoepen bezetten, dan moeten we voorkomen dat we door die ‘oplaadboompjes’ het bos niet meer zien”, aldus fractievoorzitter Bol van De Lokalen.

Vorig artikelKom kijken naar archeologische opgravingen
Volgend artikelDefinitief ontwerp centrum Katwijk vastgesteld