Het voorlopig ontwerp van de herinrichting van het centrum van Katwijk aan Zee en de herinrichting van het gedeelte van de Zuidstraat gelegen aan het Andreasplein werd donderdag 1 oktober in een oordeelvormende sessie in de Katwijkse gemeenteraad besproken.

Twee zeer uitvoerige informatieve sessies waar tien inwoners hebben in- en meegesproken waren hieraan vooraf gegaan. Burgerraadslid Anneke Schaap liet namens de Lokalen weten dat op hoofdlijnen dit ontwerp hun steun kan krijgen tenzij…

Er is in het verleden al heel veel gesproken over een mogelijke herinrichting van dit gebied van het Andreasplein en de Princestraat. Over dit voorlopig ontwerp is ook al veel gezegd door inwoners, de wijkraad, de klankbordgroep ‘Aantrekkelijk centrum’ en nu mocht de politiek een oordeel vellen. De Lokalen zijn dan ook in de afgelopen periode met diverse ondernemers en bewoners in gesprek gegaan en hebben ook de plannen van de klankbordgroep op de voet gevolgd en kritisch bekeken.

De Lokalen vinden deze opzet de meest complete opzet om er een aantrekkelijk verblijfsgebied van te maken. Zeker de grote aandacht voor beeldbepalende bomen en laag bij de gronds groen op het Andreasplein bij de witte kerk is een toppertje voor De Lokalen. Er komt zo een plein wat door de herinrichting deel uitmaakt van een wijdere omgeving.
Het wordt een machtig mooie plek voor evenementen en activiteiten en vooral ook voor meer kleinschalige activiteiten. Anneke Schaap: “Daarbij moeten de ondernemers in dat gebied van de gemeente ruimte en vertrouwen krijgen als er gezamenlijke plannen zijn voor terrassen en activiteiten. Benut de kracht van deze ondernemers, laat het echte ondernemersparticipatie worden.”

De Lokalen prefereren een flexibele herinrichting van het plein, juist om activiteiten daar makkelijk te kunnen organiseren. Schaap: “Zo kan er een bruisend en aantrekkelijk centrum worden gerealiseerd. Maar ons knelpunt blijft naast het fietsparkeren de locatie van de viskiosk. Waarom moet deze worden verplaatst? Juist de huidige locatie waar deze viskiosk met terras al vanaf de Boulevard wordt opgemerkt door wandelaars, fietsers en automobilisten is wervend voor dit plein. Met de juiste ondernemersparticipatie worden de gewone stenen in dit gebied levende stenen door gevarieerde reuring voor bewoners, winkelend publiek en passanten. Die reuring kan de publiekstrekker met een duidelijke aantrekkingskracht voor dit gebied worden.” Binnenkort wordt in het Presidium bekeken wanneer het punt de besluitvorming in de raad in gaat.

Foto: Dirk van Egmond van ‘Treffend Beeld’