Op maandagavond 29 februari vond het Rabobank Wensen Initiatief plaats in museum Corpus. Er waren meer dan 70 verenigingen en stichtingen die een verzoek indiende voor het wensenfonds.

Er zijn ruim 40 cheques uitgedeeld. De stichtingen en verenigingen waren verdeeld in de categorieën Buurt & Wijk, Onderwijs, Zorg en Sport & Cultuur, ook was er een extra categorie voor stichtingen die actief zijn in het buitenland. Zo kreeg de EHBO vereniging Katwijk 1.000 euro voor de aanschaf van nieuwe oefenpoppen en AED’s en de Floraband 4.000 euro voor de aanschaf van nieuwe trommels.

Rabobank Leiden-Katwijk stelt een deel van haar nettowinst beschikbaar voor het Wensenfonds Hiermee helpt de bank met het versterken van lokale verenigingen en stichtingen in haar werkgebied. Dit zijn de gemeenten Leiden, Katwijk, Leiderdorp en Oegstgeest. Door te stemmen bepalen alle leden van de bank welke wensen uitkomen. Zo is er echt sprake van een aandeel in elkaar.

In maart start die nieuwe stemronde
Voor meer informatie, ga naar www.dichterbijleidenkatwijk.nl.