De Romeinen in Katwijk

Het college heeft op 23 februari de Visie ‘Romeinen in Katwijk’ vastgesteld. De Visie beschrijft hoe de geschiedenis van de Romeinen en de Limes in Katwijk beter herkenbaar kan worden gemaakt en meer toeristisch, economisch en educatief benut kan worden.

De Visie is tot stand gekomen in een interactief traject met geïnteresseerden en belanghebbenden, waaronder Katwijk Marketing en oudheidkundige verenigingen.

Het Katwijk van nu is de enige Nederlandse gemeente met binnen haar gebiedsgrenzen twee Romeinse legerkampen en nog veel meer waardevol potentieel Limes werelderfgoed. De moeite van het vertellen waard. De visie is een inspiratiedocument voor de manier waarop dit kan.

Zoals met een ’verhalennetwerk’ dat bestaat uit zes locaties waar informatie over de Romeinse Limes te zien zal zijn. De inrichting van deze locaties, zogenaamde ‘rustpunten’, wordt samen met belanghebbenden en geïnteresseerden verder uitgewerkt.

Katwijk neemt onder de Limes gemeenten een unieke positie in door de twee beroemde forten, elk met hun eigen geschiedenis. Zowel van het Castellum in Valkenburg als de Brittenburg worden Time Travel app’s gemaakt waarmee de bezoeker in 3D de geschiedenis kan zien en beleven. De presentatie van beide apps is later dit jaar.

Om de geschiedenis van de Romeinen en de Limes in Katwijk te vertellen is een herkenbaar beeldmerk ontworpen, het vertelfiguurtje ‘Brinno’. Het figuurtje Brinno verbeeldt een lokale krijger die in Romeinse dienst was. Volgens de overlevering was diezelfde Brinno later ook verantwoordelijk voor de lokale opstand tegen de Romeinen die mede tot de val van het Romeinse Rijk zou leiden. Brinno staat symbool voor Katwijk in de Romeinse Tijd maar ook voor de lokale identiteit.

De Visie is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad kunnen de uitwerkingen worden opgestart.