De scholen in Katwijk en omgeving zijn maandag 24 augustus weer begonnen. Dat betekent na relatief rustig verkeer in de vakantieperiode weer een aantal malen per werkdag een verkeerspiek.

Vele schoolkinderen gaan lopend of met de fiets, de jongeren mogelijk met de brommer of scooter, naar school en weer terug naar huis. Dat is voor alle verkeersdeelnemers na een rustig verlopen zomervakantie altijd weer even wennen. Houd dus rekening met elkaar! Veilig Verkeer Nederland afd. Katwijk doet deze oproep ook middels de alom bekende levensgrote spandoeken in alle kernen.

Het zijn zeker de jongste fietsers die hun weg in het drukke verkeer moeten vinden. Maar ook de ervaren, en soms overmoedige, fietsers zorgen voor een ineens drukker straatbeeld. Iets waar VVN afd. Katwijk net als alle afdelingen in Nederland met deze spandoeken de aandacht voor vraagt. Maar de afdeling Katwijk doet veel meer dan jaarlijks na de zomervakantie enige spandoeken ophangen. Inwoners worden ook gewezen op de mogelijkheid om verkeersonveilige punten in hun buurt of verder in Katwijk te melden. Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt dit melden extra onder de aandacht gebracht.

Meldpunt Veilig Verkeer
Het meldpunt op www.meldpuntveiligverkeer.nl is vernieuwd en het is gelukkig veel gebruiksvriendelijker geworden. De melder staat centraal, u hoeft alleen maar enkele broodnodige gegevens in te vullen. Wilt u bij uw melding meer informatie verstrekken, dan is dat ook mogelijk. De gemeente Katwijk heeft ook direct inzage in de meldingen dus kan er waar mogelijk en nodig actie op ondernemen. Bij iedere melding kan de VVN afd. Katwijk aangeven of zij betrokken wil worden bij de opvolging van de melding. Voor 1 september 2015 wordt Katwijk ook aan het vernieuwde Meldpunt Veilig Verkeer gekoppeld.

Een verkeersveilige buurt?
Om duidelijk te maken dat bewoners met elkaar kunnen zorgen voor een verkeersveilige buurt heeft Veilig Verkeer Nederland een promotiefilm gemaakt om te laten zien wat uw melding voor verkeersveiligheid kan betekenen. Op https://www.youtube.com/watch?v=3Jhr7NT3rLU is dit filmpje te bekijken. Wilt u weten waar de VVN afd. Katwijk zich jaarrond verder nog voor inzet? U kunt op de zeer informatieve en kleurrijke website www.katwijk.vvn.nl terecht.
Van harte aanbevolen!