KATWIJK – Deze week stond in de locale pers “Katwijk is klaar voor de winter”. Dit in verband met het jaarlijkse uitvoeringsplan voor de gladheidsbestrijding. Ook werd vermeld “Als wegbeheerder zorgt de gemeente voor goede- en veilige wegen”.

Begin van deze week heeft Nederland deze winter de eerste vuurproef gehad met zware sneeuwval. Door de gemeente werd veel in het werk gesteld om in ieder geval de doorgaande wegen begaanbaar te houden.

Echter de SGP bereikten zorgelijke berichten over het strooibeleid bij begrafenissen. Dit lijkt op geen enkele wijze in het beleid van de gemeente te zijn meegenomen. Deze week heeft een begrafenisondernemer hierover meerdere keren contact gehad met de gemeente. Omdat de rouwauto niet bij de garage vandaan komen komen, is op maandag, bij wijze van uitzondering en uit coulance, de straat één keer schoongeveegd.

Dit is door de betreffende ondernemer zeer gewaardeerd. Dinsdagmorgen was het echter vrijwel ondoenlijk om vanaf de kerk, waar de rouwdienst werd gehouden, naar de begraafplaats “Duinrust” de route te lopen. Ook toen is er contact geweest, maar werd vervolgens aangegeven dat de gemeente helaas het verzoek niet meer kon inwilligen omdat dit precedentwerking geeft. Het gevolg was dat zo’n 400 Katwijkse burgers over de straten moesten glibberen en er echt sprake was van een gevaarlijke situatie. Raadslid Dirk Remmelzwaal van de SGP heeft hierover aan het college van Burgemeester en wethouders vragen gesteld.

De SGP is van mening dat bij begrafenissen duidelijk sprake is van een maatschappelijk belang. Dit mede in verband met de wettelijke kader (in de wet geregelde termijnen) voor begrafenissen, maar ook omdat de gemeente mede verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar burgers. De SGP vind dan ook dat de gemeente als wegbeheerder bij gladheid verantwoordelijk is voor het zo goed mogelijk begaanbaar houden van straten voor de routes van begrafenissen.

Hieronder valt ook het zoveel mogelijk sneeuwvrij maken. Het college wordt door de SGP opgeroepen hier beleid voor te formuleren. Daarbij moeten de meest gebruikelijke routes van begrafenissen worden betrokken. Tenslotte roept de SGP het college op om in voorkomende gevallen bij spoedeisende situaties in overleg met betrokkenen, waaronder begrafenisondernemers, een oplossing te zoeken om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Comments

comments

DELEN