Op woensdag 15 maart 2023 zijn er weer verkiezingen. Men kan stemmen voor de 55 leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland en de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. 

De stembureaus zijn geopend van 07:30 uur tot 21:00 uur. Naast de stempas, moet ook een identiteitsbewijs meegenomen worden. die mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Hier staat een overzicht van alle stemlocaties in de gemeente Katwijk.

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Alle stembureaus zijn bezocht en door onafhankelijk bureau Ongehinderd.

Opkomst 12.00 uur:

Provinciale verkiezingen 15,56%

Waterschap 14,51%