KATWIJK – Basisscholen De Windvang en De Krulder aan de Van Lierestraat in Katwijk Noord willen samen één schoolgebouw gaan bouwen, dat de oude twee scholen vervangt. De gemeente heeft dinsdag de aanvragen van beide scholen voor nieuwbouw goedgekeurd. De verwachting is dat volgend jaar gestart kan worden met de nieuwbouw.

De scholen en het college willen graag dat er een multifunctioneel gebouw komt, waarin gemeenschappelijke ruimtes voor verschillende doeleinden ingezet kunnen worden. Binnenkort vindt een overleg met de schoolbesturen plaats om te bekijken welke activiteiten uit de wijk meegenomen kunnen worden in de nieuwbouwplannen.

Definitieve kosten duidelijk bij aanbesteding
Voor de nieuwbouw gaat het college vooralsnog uit van 4 miljoen euro. Dit bedrag is opgenomen in de concept-meerjarenbegroting voor 2019. De definitieve kosten worden na de concrete invulling van de plannen en de aanbesteding duidelijk.

Comments

comments

DELEN