KATWIJK – De lente lijkt zich heel voorzichtig aan te dienen! Tijd om de balans op te maken wat betreft strooizout.

Het is geen extreme winter geweest. Toch moest gemeente Katwijk dit jaar er best vaak op uit met de strooiwagen: zo’n 33 keer. In vergelijking met de afgelopen jaren springt dit seizoen, samen met strooiseizoen 2012-2013 eruit in aantal uitrukken. Maar het aantal is ook niet uitzonderlijk hoog. Ter vergelijking: in het strooiseizoen 2013-2014 zijn de strooiwagens maar vier keer uitgerukt vanwege het zachte weer. In totaal is er dit strooiseizoen, dat loopt vanaf de eerste week november t/m de laatste week van maart, 417 ton zout gestrooid.

Twee ongelukken
“Er zijn dit seizoen twee meldingen van ongelukken binnengekomen”, zegt een woordvoerdervan gemeente Katwijk. “Eén keer van een jongeman die met zijn scooter was gevallen en één keer van een man die met zijn fiets was gevallen. De jongeman hebben we doorverwezen naar de provincie omdat hij op grondgebied van de provincie was gevallen. Net zoals de gemeente een inspanningsverplichting heeft in het voorkomen en bestrijden van gladheid, heeft de provincie die verantwoordelijkheid ook. Omdat er wegen van de gemeente Katwijk aansluiten op wegen van de provincie Zuid Holland en een aantal buurgemeenten is er afstemming van de gladheidbestrijding op uitvoeringsniveau.”

Evaluatie
De gemeente Katwijk heeft jaarlijks, na afloop van het strooiseizoen, een evaluatiemoment met betrekking tot de gladheidbestrijding. Hierin worden alle meldingen van zowel inwoners, bedrijven als collega’s, en zeker van de chauffeurs van de strooiwagens, meegenomen. Er wordt gekeken naar wat er goed ging, en wat verbeterd kan worden. “Weggebruikers gaan ervan uit dat het niet glad is omdat de gemeente de gladheid bestrijdt. Wij doen ons best om de gladheid te bestrijden maar gladheid helemaal voorkomen is niet mogelijk”, gaat de gemeentelijke woordvoerder verder.

“Het beleid is erop gericht dat iedere inwoner binnen 350 meter een gestrooide weg kan bereiken. Wij kunnen niet de garantie geven dat het op die gestrooide wegen niet glad is of wordt. Op de wegen die niet gestrooid worden is de kans op gladheid sowieso aanwezig. Dus het is belangrijk om altijd zelf op te blijven letten. De gemeente zoekt de verbetering binnen de kaders van ons beleid en de middelen die wij hebben. Wij houden de markt in de gaten voor innovaties en als het mogelijk is proberen we nieuwe technieken zeker uit en implementeren ze in de uitvoering.”

VIAPixabay