Het was behoorlijk schrikken voor de bewoners van de Bries in Rijnsoever. Eén van de huizen in hun straat zal gebruikt gaan worden als doorstroomwoning voor onder andere ex-verslaafden.

Maandag ontvingen de Bries-bewoners een brief van De Brug waarin deze mededeling werd gedaan. De Brug zal sinds mei huurder zijn van de woning, die gaat fungeren als doorstroomwoning voor ex-verslaafden en daklozen die bezig zijn hun leven op de rit te krijgen. Deze bewoners zullen er steeds maximaal een half jaar wonen onder begeleiding, zodat zij hun weg terug kunnen vinden naar de maatschappij. De begeleiding omvat praktische zaken zoals financiën en huishouding, maar ook dagbesteding en waar nodig een behandeltraject. De Brug benadrukt in de brief dat drugs- en/of alcoholgebruik in en rondom de woning ten strengste verboden is en dat er vanuit de stichting op wordt toegezien dat de regels worden nageleefd door onder meer onaangekondigde huisbezoeken en controles. Ook schrijft De Brug dat de ervaring bij andere doorstroomwoningen leert dat er niet of nauwelijks klachten uit de buurt voorkomen. Indien dat wel het geval is, kunnen bewoners altijd bellen. Ook biedt De Brug een informatieavond aan voor bezorgde buurtbewoners.

En bezorgde buurtbewoners, die zijn er. Een buurtbewoner, die anoniem wenst te blijven, zegt: “Toen ik de brief las, dacht ik dat ze gek waren geworden. Verslaafden in een woonwijk waar veel kinderen spelen en opgroeien… Ik ben bang dat het andere verslaafden of dealers uit de omgeving aantrekt, en ik ben ook bang dat het huis de leefomgeving zal gaan beïnvloeden. Er wordt in de brief over controle gesproken, maar niet over 24-uurscontrole. Ik denk dat een betere oplossing zou zijn om deze mensen in een daarvoor bestemde instelling te huisvesten waar wel 24 uur begeleiding is. Maar ik weet dat ik er niet veel aan zal kunnen veranderen. De beslissing is blijkbaar al genomen. Hopelijk komen nieuwe kopers van huizen in de Bries in verweer, want zij worden ook overvallen door deze beslissing. Misschien hadden ze hun nieuwe huis wel niet gekocht als ze het van tevoren hadden geweten.”

Het grootste zorgpunt voor de buurtbewoners zijn de vele kinderen die rondom het toekomstige doorstroomhuis wonen. “De vraag is wat De Brug gaat doen als er toch alcohol of drugs gebruikt wordt. Of als er rondom de woning gedeald wordt. Achter de woning is een speelplaats, hoe veilig zijn die kinderen met verslaafden in de buurt? Menigeen maakt zich hier heel veel zorgen over. Ik heb er nog niet iedereen in de Bries gesproken. Het kan ook zijn dat er bewoners tussen zitten die het helemaal niet zo erg vinden. Maar het is uiteindelijk gewoon belachelijk dat we als bewoners geen enkele inspraak hebben gehad. Hoogstwaarschijnlijk komt er een handtekeningenactie en we gaan zeker naar die informatieavond.”