Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente reikte burgemeester Cornelis Visser maandagavond drie Erepenningen uit. Zij ontvingen de Erepenning als blijk van waardering voor hun inzet voor de inwoners van de gemeente Katwijk.

Co Viele
Co Viele is een lokale bekendheid. In 2015 is zij, samen met haar man Ton Viele, gestart met De Voorraadkast. Met dit initiatief steunen zij tientallen gezinnen wekelijks met een boodschappentas, een luisterend oor en een steuntje in de rug. 

Jannie van Bennekom
De mensen om Jannie van Bennekom heen zeggen dat haar hart voor Katwijk klopt. 

Zij is mede oprichter van een organisatie die psycho pastorale hulp verleent aan gemeenteleden van de Hervormde wijkgemeenten in Katwijk aan Zee. Met deze speciale hulp is zij een belangrijke steun voor gemeenteleden in nood. 

Daarnaast bezoekt zij al 20 jaar gedetineerden en TBS-ers en hun families. Zij biedt een luisterend oor, denkt mee en stimuleert hen plannen te maken voor de toekomst. 

Platform Kocon
Het Platform Kocon is in 1992 opgericht als reactie op de drugsproblematiek in Katwijk. 

In het Platform werken vrijwilligers en professionals samen op het gebied van verslavingspreventie, verslavingszorg en maatschappelijk herstel.