Per 1 januari 2017 heeft het parochiebestuur van de H. Augustinus drie nieuwe leden in de beheercommissie, de BC, van parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk benoemd.

Na een jaar van een eenhoofdige bezetting van de BC door Jeanne van der Valk is men erg blij dat de BC er drie nieuwe gezichten, en meer, bij heeft. Met elkaar verzorgen ze op hoofdlijnen de dagelijkse leiding van deze parochiekern waar zeer veel vrijwilligers actief zijn in de meest uiteenlopende werkgroepen. De contactpersonen van werkvelden als liturgie, gemeenschapsopbouw, catechese en diaconie komen bijeen in de pastoraatgroep waar plannen verder op elkaar worden afgestemd.

Bijna helemaal nieuw
Het jaar 2017 kan dus worden gestart met een bijna compleet nieuwe beheercommissie. Bijna nieuw, want gelukkig was Van der Valk met reeds elf jaar ervaring, bereid de nieuwe beheercommissie te blijven ondersteunen. Naast haar als beheerder financiën en begraafplaats zijn nieuw in de BC Peter Noordermeer als beheerder gebouwen, voorzitter Leen de Best en secretaris Paul van Houwelingen. Deze BC is de schakel tussen de parochiekern en het parochiebestuur en ze werkt ook faciliterend voor de pastoraatgroep.

De hand schudden
“We zoeken nog een vijfde persoon voor ons team die Van der Valk met de financiële taken kan komen helpen. Nee, u hoeft niet direct ja te zeggen, maar laat het maar weten of u belangstelling heeft. Misschien wel bij de nieuwjaarsreceptie als we als nieuwe leden van de BC hopelijk veel parochianen en andere bekenden of onbekenden de hand mogen schudden om ze alle goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen en ook om natuurlijk verder kennis te maken? Een nieuw financieel lid voor onze BC, als die eens door de vierde koning zou kunnen worden meegenomen?”, zegt Van Houwelingen met een grote glimlach.

Deze nieuwjaarsreceptie wordt zondag 8 januari na de viering van 9.30 uur gehouden in de grote zaal van ‘de kleine Joannes’, naast de kerk gelegen.

Foto: Astrid van der Valk