Dit jaar zou het DUNAatelier verhuizen naar haar definitieve plek op het Duinplein aan de Boulevard. De plannen van de Stichting Kunstvereeniging Katwijk voor deze verhuizing zijn in een vergevorderd stadium. Het Natuurcentrum Katwijk is ook op zoek naar een geschikte locatie. Onlangs hebben beide partijen een oriënterend gesprek gehad met de gemeente.

Tijdens dit gesprek is afgesproken om te onderzoeken of de recente plannen voor de vestiging van het Natuurcentrum en de al voorgenomen verplaatsing van het DUNAatelier naar het Duinplein, op elkaar kunnen worden afgestemd.

De verhuisplannen van de Stichting Kunstvereeniging Katwijk zijn voorlopig uitgesteld. Het DUNAatelier kan nog een jaar op de huidige plek, hoek Voorstraat/Boulevard, blijven staan. Dit geeft alle partijen de tijd om de gezamenlijke huisvestingsmogelijkheden te onderzoeken.

Comments

comments

DELEN