Dunavie gaat 18 woningen aan de Petronella van Saxenstraat en zes woningen aan de Kanaalstraat slopen. Dit heeft de woningcorporatie dinsdagavond aan de bewoners van de panden laten weten.

De woningen aan dit adres hebben een hoge mate van onderhoud nodig en voldoen niet meer aan de gevraagde kwaliteit. Renovatie van de woningen behoort daarom niet meer tot de opties. De bijeenkomsten waren informatief en gaven de bewoners meer duidelijkheid over hun persoonlijke situatie.

Dunavie gaat op de plek van de woningen circa 39 nieuwe sociale huurwoningen en nog een nader te bepalen aantal koopwoningen bouwen. De huidige woningen zijn gebouwd in 1937 en behoren tot de oudste woningen van Dunavie.
Fase 1 start met de sloop van vier woningen aan de Kanaalstraat, waarvan drie leeg staan en één anti-kraak woning is. Op deze plek realiseren ze 21 betaalbare nieuwbouwwoningen (eengezinswoningen) voor de sociale huur. In fase 2 van het project krijgen de bewoners van de overige woningen de mogelijkheid om te verhuizen naar de nieuwbouw woningen uit fase 1, waarna de woningen aan de Kanaalstraat en de Petronella van Saxenstraat worden gesloopt. Op dit terrein worden 18 woningen gebouwd van hetzelfde type als in fase 1.

Dunavie heeft haar plannen voorgelegd aan de gemeente Katwijk. Het College van B&W heeft ingestemd met de sloop en nieuwbouw op deze locatie. Het project start in 2017. De sloop voor fase 2 start waarschijnlijk eind 2018. Bij het verdere verloop van het project heeft Dunavie het voornemen om een bewonerscommissie op te richten om de communicatie goed te laten verlopen. Ook de huurders worden nauw betrokken. Zolang er nog geen bewonerscommissie is, wordt Stichting Huurdersbelangen Duinstreek betrokken bij het proces.