KATWIJK – Twee weken geleden verscheen het rapport over hoe de bewoners van de Rooie buurt over de leefbaarheid in de wijk denken. Gemeente, Dunavie en SHD hadden hiervoor een keurige bewonersavond georganiseerd om het rapport toe te lichten. De aanleiding voor dit rapport is dat er vijf jaar terug door een groot aantal bewoners actie gevoerd is tegen de leegloop in de wijk. Er zijn momenten geweest dat er vijftien woningen leegstonden. Als oorzaak hiervoor kan de onbetaalbaarheid door snel stijgende huren en de grote huurverschillen worden gezien. De gemeenteraadsverkiezingen waren in aantocht en veel politieke partijen liepen elkaar voor de voeten om hun mening te geven over het verbeteren van de Rooie Buurt.

Dunavie heeft dit proberen op te lossen door leegstaande huizen te verhuren voor een lagere prijs dan dat er door andere huurders al betaald werd. Doordat bij andere huurders werd vastgehouden aan 900 euro huur per maand zorgde dit op een gegeven moment voor een onhoudbare situatie. In het rapport komen de negatieve gevolgen hiervan duidelijk naar voren. De twee meest kenmerkende resultaten uit het rapport zijn dat 59.5% van de vrije sector huurders denkt binnen twee jaar te gaan verhuizen en wat betreft de leefbaarheid scoort de buurt een gemiddelde van een 4,7 (schaal van 1 tot 10). Een meerderheid geeft aan dat het leef- en woonklimaat de afgelopen jaren achteruit is gegaan. Wij zijn blij dat wethouder Krijn van Spijk heeft aangegeven zich hard te gaan maken voor het verbeteren van parkeer- en groenvoorzieningen. Desondanks is het vooral zaak om werk te gaan maken van de hoge huren en op dat gebied bewoog Dunavie op de bewonersavond niet. Een oplossing voor de Rooie Buurt, ligt op deze manier nog buiten het verschiet. Hiermee is er in deze wijk geen plaats voor jongeren, ouderen en mensen met een modaal inkomen. Deze problemen worden met het verbeteren van de parkeer- en groenvoorzieningen niet opgelost.

Het rapport bevestigd dat de politiek in het algemeen en Dunavie er de afgelopen jaren niet voor de inwoners van de Rooie Buurt is geweest. Ook op dit rapport heeft geen enkele partij de moeite genomen om te reageren. De verkiezingsbeloftes die de komende maanden zullen volgen kunnen dan ook met een korreltje zout worden genomen. We zullen de komende tijd het vervolg op dit rapport afwachten en onze visie op de wijk geven.

Comments

comments

DELEN