Vorige week stond er een ingezonden stuk van de PvdA Katwijk over ‘Aandacht voor verkeer en een aantrekkelijke wijk’ in De Katwijksche Post. Dit artikel bestond voor het grootste gedeelte uit slagzinnen waar niemand het mee oneens is en dan ook vooral bedoeld is om te laten zien dat de PvdA middenin de samenleving staat.

Zinnen als ‘De partij vindt het belangrijk dat alle wijken van Katwijk er netjes en schoon uitzien en dat het leefbare wijken zijn.’ en ‘Zo moeten we goed blijven kijken welke methode in de verschillende wijken het beste werkt.’ blijken niet van een inhoudelijke visie op wat er in deze wijken moet gebeuren. Lezers worden hier niet veel wijzer van en op deze manier komt het over als een vorm van sluikreclame. Gesprekken lijken meer een doel op zich in plaats van een middel om tot een betere besluitvorming te komen.

De komende periode zullen we de goednieuwsfabriek weer veelvuldig aan het werk zien (’11 miljoen investeren in Cleijn Duijn, Kalkoven en ’t Joght!’) en daar maak ik mij zorgen over. Partijen zullen plots langs de (sport)verenigingen gaan, ondernemers bezoeken en deelnemen aan evenementen. Het tast de geloofwaardigheid van de politiek aan als via (sociale) media steeds vaker van dit soort berichtjes de wereld in worden gepompt als het verkiezingstijd is. Ik begrijp de irritatie die langzamerhand opborrelt bij mensen als er voor de zoveelste keer een goednieuwsberichtje wordt geplaatst. Er bestaat ook zoiets als een overdaad aan nieuwsberichtjes. Hoe zien de partijen dat voor zich gedurende de echte campagne? Het is belangrijk om dit soort berichten kritisch te monitoren en daarom moet de journalistiek in Katwijk onafhankelijk zijn. Dit soort goednieuwsartikelen zouden naar mijn inziens dan ook niet geplaatst moeten worden in deze krant. Er is geen sprake van journalistiek; het kritische weerwoord ontbreekt.

Maar het zou oneerlijk zijn om dit ingezonden stuk alleen over de Katwijksche Post te laten gaan. Het is al knap lastig om met steeds minder middelen een krant te vullen en is dan ook begrijpelijk dat ingezonden stukken worden geplaatst. Gelukkig hebben wij in Katwijk diverse andere media die volledig onafhankelijk opereren zoals RTV Katwijk en I Love Katwijk. Of toch niet? Het is algemeen bekend dat er veel partijgebonden mensen werken bij deze organisaties. Zo zijn er diverse mensen van Hart voor Katwijk actief bij I Love Katwijk en bestaat RTV Katwijk uit mensen van diverse partijen (waaronder de VVD, De Lokalen en ChristenUnie). In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zou het niet moeten zijn dat bepaalde partijen een voordeel hebben doordat zij een eigen partijomroep hebben.

Ik hoop dat partijen komend jaar beoordeeld worden op basis van hun inhoudelijke programma en dat de rol van diverse media kritisch wordt gevolgd.

Sonny Spek

Comments

comments

DELEN