Ingezonden: DURF

Vanavond (23 februari) spreekt de gemeenteraad over het archeologisch depot. Er wordt geen toestemming gegeven voor de realisatie van het depot, maar er wordt besloten om te kijken of het financieel haalbaar is en hoe het wordt ingepast in de omgeving. DURF vindt dat belangrijk, want de afspraken met de provincie moeten voldoende zekerheid geven dat de gemeente Katwijk geen financiële risico’s loopt en de impact op de omgeving beperkt wordt.

In de eerste participatieronde hebben bewoners van de Rijnmond aangegeven een gebiedsvisie voor het gebied rondom de Rijnmond te willen. De gebiedsvisie geeft onder andere antwoord op de vraag hoe de cultuurhistorische waarde van het Wantveld behouden blijft, de toekomst van het parkeerterrein bij de Noordduinen, de realisatie van het gescheiden fiets- en wandelpad aan de overkant van het archeologisch depot en de toekomstige verkeerssituatie op de Rijnmond.

DURF vindt dit belangrijk en probeert hiermee de wens van de omwonenden in te willigen. Wij hopen dat de motie vanavond door de gemeenteraad wordt aangenomen!

Klik hier voor de motie ‘Gebiedsvisie voor de Rijnmond’.