In 1982 deed de nationale ombudsman in Nederland zijn intrede. Het uit Zweden overgewaaide idee dat er een onafhankelijke bemiddelaar moest zijn tussen overheid en burger, heeft in veel landen weerklank gevonden. Sinds 1999 staat de functie van de nationale ombudsman zelfs in de grondwet omschreven. In het kort komt het erop neer dat een ombudsman zowel gevraagd als ongevraagd onderzoek doet naar het gedrag van de overheid. Nederland telt meerdere ombudsmannen die ieder specialist zijn op hun eigen gebied.

Deze nationale ombudsman is niet alleen actief op rijksniveau, maar ook bij lagere overheden. Dus ook gemeentes. Sommige gemeenten hebben er echter voor gekozen een eigen ombudsman aan te stellen. Zo hebben bijvoorbeeld Amsterdam, Tilburg en Den Haag een eigen ombudsman waar burgers terecht kunnen met een klacht over de lokale overheid. Mochten er zaken misgaan, dan zijn Katwijkers aangewezen op een langlopende bezwaarschriftprocedure – hier gaan weken overheen – of kunnen inwoners van onze gemeente naar de nationale ombudsman stappen.

Dit is in onze ogen vrij onlogisch. DURF wil dat iedereen zo goed mogelijk wordt geholpen, het liefst via maatwerk. Daarom pleiten wij, in navolging van eerdere gemeentes, voor een lokale ombudsman. Het voordeel is dat er geen tijdrovende procedures op touw hoeven te worden gezet, en het burgers minder afhankelijk maakt van gemeentelijke regelgeving. De lokale ombudsman geeft inwoners van onze gemeente een stem die gehoord wordt, en kijkt daarnaast naar oplossingen om gemeenteraden te helpen bij het aanpassen van de regelgeving. De lokale ombudsman weet namelijk als geen ander hoe die regels uitwerken in de praktijk. Daardoor is deze een belangrijke schakel, een controlemechanisme om tot beter beleid te komen.

De laatste jaren is de stap naar een lokale ombudsman steeds meer noodzaak geworden. In navolging van de decentralisaties van de laatste jaren – wat vroeger landelijk werd geregeld gebeurt nu in de gemeente – is de behoefte aan lokale kennis en maatwerk alleen maar toegenomen. Met name in de zorg hebben gemeentes veel meer taken gekregen. Om dit in goede banen te leiden en klachten professioneel op te kunnen vangen is volgens DURF een lokale ombudsman onmisbaar.

Comments

comments

DELEN