Ingezonden: DURF.

De zomermaanden werden afgesloten met de prachtige feestweken in Rijnsburg, Katwijk Binnen en Katwijk aan Zee. De Kindercorso, de Flower Parade, het Fifa Toernooi, de Badeendenrace, het Zomercarnaval voor mensen met een beperking, het nationaal klederdrachten festival, alle optredens in de tent op de boulevard, de Truckrun, het Blaaskapellenfestival, Oranjedance, Oranjerock, de Lampionnenoptocht, het jubileumconcert van Harmonie Katwijk, Walking Message, het DVS Concert, de historische wandeling en al die andere evenementen hebben onze dorpen een aantal weken weer extra levendig gemaakt. DURF wil de Oranjeverenigingen, bezoekers, alle mensen achter de bar, de fotograven, de verkeersregelaars, de muntjesverkopers, beveiligers en al die andere vrijwilligers hiervoor bedanken.

In de zomer hebben we als als DURF niet stilgezeten. Zo hebben we schriftelijke vragen gesteld over de energietoeslag, de kruising Hoorneslaan-N206 en het anders inzamelen van afval. Ook hebben we veel berichten van inwoners gehad, en onze verbijstering kenbaar gemaakt over de asielcrisis en de extra voorrang van statushouders op sociale huurwoningen. En natuurlijk waren onze raadsleden en wethouders aanwezig bij de feestweken en andere evenementen die deze zomer plaatsvonden.

Recent kwamen de antwoorden binnen op de vragen die ons raadslid Dick Jan Broer in juni had gesteld over het nieuwe afvalbeleid. Het vorige college heeft besloten om inwoners te laten betalen voor restafval. DURF is daar geen voorstander van. Wij zien meer in nascheiding. Dit is in onze ogen een betere en naar verwachting op langere termijn, goedkopere oplossing. Maar een meerderheid van de gemeenteraad dacht anders.

De gemeente heeft in haar reactie op onze vragen gezegd dat de communicatie over het nieuwe beleid beter kon. Wat betreft de financiële effecten verwacht de gemeente in april 2023 meer duidelijkheid. Verder geeft de gemeente aan dat er dit najaar voor de gemeenteraad een informatieve sessie komt over de mogelijkheden rondom nascheiding. DURF zal blijven aandringen om de nieuwe manier afvalinzameling te wijzigen en op basis van nascheiding huisvuil in te zamelen. In Hillegom is besloten het betalen voor restafval alsnog niet in te voeren. Wij hopen dat dit ook een mogelijkheid kan zijn voor onze gemeente.

Als DURF zullen we ons daar voor blijven inzetten. Net zoals voor de andere onderwerpen die spelen. Nu de zomermaanden voorbij zijn, gaan we weer vol enthousiasme aan de slag voor onze inwoners.