Een belangrijk onderdeel van de sociale samenhang in een gemeente is de mogelijkheid om bijeen te komen. In Katwijk is het op verschillende plekken mogelijk om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren. Hierbij wordt al vrij snel gedacht aan bijvoorbeeld het Andreasplein, maar ook de gemeenschapshuizen kunnen een belangrijke rol spelen.

Momenteel zijn er in Katwijk diverse gemeenschapshuizen (de Burgt en Dorpshuis Valkenburg bijvoorbeeld). Hierbij valt op dat er in Katwijk Noord geen gemeenschapshuis staat. Een kern waarvan wij denken dat het juist nodig is om meer mogelijkheden te geven om de onderlinge samenhang te verbeteren. Niet voor niets kwam in de Veiligheidsmonitor naar voren dat de sociale samenhang wordt beoordeeld met een mager zesje en daarmee het laagste scoort van alle kernen.

Ons doel is om dit cijfer de komende jaren in Katwijk Noord omhoog te krijgen. Naar aanleiding van diverse gesprekken met betrokken personen in de wijken hebben wij gezien dat er behoefte is aan een plek waar mensen kunnen samenkomen, activiteiten worden georganiseerd en verschillende organisaties op een gecentraliseerde plek worden ondergebracht (de wijkvereniging, de Schelp en de Poolster bijvoorbeeld). Een van de problemen, zoals wij dat zien, is dat Katwijk Noord op dit moment geen plek heeft dat echt als ‘hart’ kan worden gezien (zoals bijvoorbeeld het Andreasplein dat is voor Katwijk aan Zee). Een gevolg daarvan is onder andere de lage mate van sociale samenhang.

Eerder is er hier al over gesproken en toen is door het college besloten niet door te gaan met een gemeenschapshuis. Dit naar aanleiding van een onderzoek van I&O Research waaruit zou blijken dat er ‘geen behoefte aan zou zijn’ in Katwijk Noord. Als we echter de cijfers nader bekijken zien we dat er wel degelijk bij een grote groep mensen behoefte is aan een gemeenschapshuis (39%), maar dat er een grote groep is die neutraal is of het niet weet (52%). Tegelijkertijd zien we in het rapport dat de verschillende organisaties die actief zijn in Katwijk Noord de mogelijkheid als een positief iets zouden zien. Wij willen hier de komende jaren opnieuw aandacht voor vragen en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Comments

comments

DELEN