Vorige week kwam er een opvallend bericht naar buiten over de leegstand van onze winkels. In Katwijk wordt maar liefst 16% van de beschikbare winkelruimte niet gebruikt en staat daarmee leeg. Voor wethouder Van der Spijk (CDA) kwamen de cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving ‘uit de lucht vallen’. Opvallend, aangezien dit een probleem is dat al geruime tijd speelt binnen onze gemeente. Om dit probleem op te lossen pleiten wij in het uiterste geval voor leegstandsboetes.

Het is van belang voor de uitstraling van onze centra dat er bruisende winkelgebieden zijn en dat kan alleen als de leegstand wordt teruggedrongen. In een tijd waarbij mensen sneller iets kopen via allerlei online webshops is het moeilijker voor lokale winkels om daar mee te kunnen concurreren. Anderzijds wordt het winkeliers in het centrum ook niet makkelijk gemaakt om zich blijvend te vestigen door de hoge huren die worden gerekend door de vastgoedbeheerders. Het is voor vastgoedbeheerders vaak goedkoper om hun pand leeg te laten staan dan te verhuren. Op deze manier hoeven zij er geen OZB over te betalen. DURF vindt dat deze keten van belastingtechnische voordelen moet worden verbroken door middel van een leegstandsboete. Sinds de Wet Kraken en Leegstand in 2010 is het mogelijk om als gemeente een leegstandsverordening in te stellen om de leefbaarheid en verpaupering tegen te gaan. Hierbij wordt er een boete uitgeschreven door de gemeente als na een nader vast te stellen periode het pand leeg blijft staan. Deze boete kan worden gestapeld als de eigenaar niet zorgt voor een tijdelijke of langdurige invulling van het pand. In 2015 heeft de rijksoverheid onderzoek laten doen naar de effecten van een leegstandsverordening (onder andere in de gemeenten Amsterdam, Nunspeet, Tilburg, Wormerland en Sluis) en daar kwam naar voren dat het resultaat als positief bestempeld kan worden.

Het klinkt misschien als een maatregel die indruist tegen het ondernemerschap van vastgoedhouders. Wij zien het liever van de andere kant: DURF wil in Katwijk juist het ondernemerschap van de slager, bakker en andere bedrijven in de middenstand (die het al zo zwaar hebben) blijven ondersteunen en dan zijn dit soort maatregelen broodnodig. Ook kunnen andere ondernemingen zoals ‘start-ups’ daarvan profiteren. Hierop zullen wij volgende week verder ingaan. Als we niet snel werk maken van het makkelijker maken voor ondernemingen om zich te vestigen in  de gemeente Katwijk worden onze centra steeds minder aantrekkelijk en dat heeft een negatieve weerslag op onze lokale economie.

Comments

comments

DELEN