Ingezonden: DURF

Verkeersveiligheid is een onderwerp dat maatschappelijk leeft en veel inwoners bezig houdt. Donderdag werd in de gemeenteraad een actieplan besproken. Zo blijft het niet bij woorden, maar worden de komende jaren concrete acties uitgerold over de gemeente. Als DURF vinden wij dat positief. Er staan verschillende knelpunten genoemd, en natuurlijk allemaal relevant. Neem de kruising N206-Hoorneslaan. Als DURF hebben we ons meermaals met dit knelpunt beziggehouden. Het is goed om te zien dat er heel praktisch bekeken gaat worden wat werkt om daar de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo wordt er gekeken naar verkeerslichten of het afsluiten van de fietsoversteek aan de noordkant. Dit komt tegemoet aan de zorgen van scholieren, ouders en omwonenden.

Er was één knelpunt waarbij we de aanpak ter discussie stelden. Een voorstel in het actieplan is nu om de Buitensluis her in te richten als fietsstraat waar de auto te gast is, met eenrichtingsverkeer voor automobilisten naar het parkeerterrein Noordduinen. Als DURF zijn we daar niet voor. Dit kan de karakteristieke uitstraling van de Rijnmond aantasten. Daarnaast kan op drukke zomerdagen de verkeersafwikkeling wellicht in het geding komen. We deden het voorstel om in de breedte naar de Buitensluis te kijken en later een volledige afweging te maken. Denk ook aan het fietspad dat langs de Rijnmond loopt en eventueel aangesloten kan worden. Helaas vonden de andere partijen dat niet. DURF was de enige fractie die zich uitsprak tegen eenrichtingsverkeer op de Buitensluis.