Huurdersplatform Katwijk heeft besloten om zich bij DURF aan te sluiten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen maanden zijn er diverse gesprekken gevoerd over de huidige stand van zaken betreffende het huurdersbeleid in Katwijk en samen zijn wij tot de conclusie gekomen dat er een verandering moet komen. Arie van Rooijen heeft de afgelopen jaren bewezen over veel kennis te beschikken omtrent huren en wij hebben dan ook het volste vertrouwen erin dat hij een geweldige aanvulling zal zijn voor onze kieslijst. Wij zijn erg trots op deze samenwerking en gaan de komende jaren knokken voor een beter huurbeleid in de gemeente Katwijk!

Arie van Rooijen over het bewandelen van de politieke weg: ‘’Twee jaar geleden zijn we begonnen met de oprichting van de stichting HPK met als doel de belangen van huurders beter onder de aandacht te brengen. Dit was ingegeven door het beleid van Dunavie wat volgens ons tekort schoot. Hierbij moet worden gedacht aan de communicatie naar de huurder, de invulling van de Rooie Buurt en hoe is omgegaan met de sloop van de Hoornesflats. Ook het ontbreken van transparantie bij SHD (belangenbehartigers van huurders in Katwijk) en de onvoldoende ‘achterbanconsultatie’ baarde ons grote zorgen. De afgelopen twee jaar hebben wij op diverse manieren geprobeerd verbetering te bewerkstelligen maar moeten helaas constateren dat er nog steeds niet veel veranderd is. Verder hebben wij een actieve bijdrage geleverd aan het verbeteren van de prestatieafspraken tussen de gemeente, Dunavie en SHD. Door ons werd duidelijk dat het proces rond deze afspraken zeer ondermaats was en is en dat is niet in het belang van de huurder. Het is jammer dat deze drie partijen niet de discussie aan wilde gaan hierover en blijkbaar verbetervoorstellen alleen zien als negatieve kritiek op hun handelen.

Uit dit alles blijkt dat met alleen HPK geen verandering in de vorm van verbetering tot stand kan worden gebracht. Er zal dus meer initiatief vanuit de politiek moeten komen, en daar geeft DURF graag invulling aan. De komende maanden zullen we op tal van zaken uitgebreid terugkomen en duidelijk maken waar het huurbeleid op kan worden verbeterd. Bij DURF hebben wij gezamenlijk er het vertrouwen in dat er een positieve campagne kan worden gevoerd om het huurbeleid te verbeteren in onze gemeente. Daar gaan wij voor!’’

 

Comments

comments

DELEN