KATWIJK – De voorbije dagen was er weer volop discussie aangaande de koopzondag in Katwijk. Dit allemaal naar aanleiding van een brief van grote winkelketens die de gemeente vragen om de mogelijkheid hun winkel ook op zondag te kunnen openen. De discussie over de koopzondag verdeelt onze gemeente en legt tegenstellingen pijnlijk bloot. Om een oplossing te kunnen bieden pleiten wij voor de Flexzondag.

Een duidelijk argument van de voorstanders van de openstelling op zondag is dat er veel inkomsten worden misgelopen doordat Katwijkers hun inkopen nu in andere gemeenten doen. Daartegenover staat dat de middenstand in onze gemeente niet hun winkel willen openen omdat zij hun zondag als vrije dag willen behouden. Als zij niet opengaan, zo is het argument, lopen zij veel inkomsten mis die essentieel zijn om open te blijven en worden zij op deze manier weggeconcurreerd. We moeten niet naar een gemeente toe waar de lokale middenstand wordt weggeconcurreerd door alsmaar groter wordende winkeliers, dat is in niemands belang (behalve van winkelketens). Ook blijft daarnaast natuurlijk voor veel mensen de zondagsrust van belang vanwege hun christelijke levensbeschouwing.

Deze argumenten zijn allemaal volstrekt legitiem en verdedigbaar. Het is voor de politiek om een goede afweging te maken en een oplossing te vinden waar de meeste mensen zich in kunnen vinden. Om deze afweging te kunnen maken moeten eerst alle feiten boven tafel komen. Is er in Katwijk überhaupt vraag naar een koopzondag? Trekken kleine winkeliers doordeweeks minder klanten doordat zij op zondag niet opengaan? Lopen winkelketens echt veel geld mis doordat zij hun winkel niet op zondag kunnen openstellen? Voordat we een definitieve beslissing maken over zo’n gevoelig onderwerp als de koopzondag is het belangrijk dat de gemeenteraad deze informatie tot haar beschikking heeft.

Om een oplossing te kunnen vinden waarin de meeste mensen zich tijdelijk kunnen vinden pleiten wij voor de Flexzondag. De Flexzondag houdt in dat de gemeente winkeliers toestemming geeft om eenmaal in de maand de winkel te openen op zondag voor een proefperiode van 18 maanden. Doordat we dit beperken tot een keer in de maand zijn de gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf klein, maar komt er tegelijkertijd wel veel informatie vrij over of het wel of niet toepasbaar is in onze gemeente. Ook kunnen de geldstromen beter in kaart worden gebracht en kunnen we aan de hand daarvan een gewogen besluit nemen. Daarnaast gunnen we inwoners in onze gemeente voor het grootste deel van de maand de zondagsrust, iets dat ook veel niet-christenen kunnen waarderen. Wij hopen met dit compromis de tegenstellingen te kunnen overbruggen.

Durf

Comments

comments

DELEN