Jaarlijks komt Veilig Verkeer Katwijk met een jaarverslag waarin een weergave wordt gegeven van alle gemelde verkeersincidenten in onze gemeente. Helaas zijn de cijfers van 2017 nog onbekend, maar in 2016 werden er maar liefst 240 ongevallen geregistreerd waarbij 101 verkeersgewonden vielen. Het is zaak dat dit de komende jaren verminderd wordt en een vaak gehoorde opmerking is dat fietsers en voetgangers voorrang moeten krijgen op rotondes. Dit klinkt als een aantrekkelijke maatregel om kwetsbare mensen in het verkeer te beschermen, maar in de praktijk blijkt het vaak juist het tegenovergestelde effect te hebben.

Het staat als een paal boven water dat rotondes de voorkeur genieten boven doorsnee kruispunten. De kans op een ongeluk is vele malen groter op een kruispunt dan op een rotonde. De vraag is echter hoe op rotondes moet worden omgegaan met de positie van fietsers. Uit onderzoek blijkt dat het aantal letselongevallen op rotondes met voorrang voor fietsers ruim twee keer zo hoog is dan als dit niet het geval is. Verder onderzoek geeft hier twee redenen voor aan: Automobilisten zouden onterecht menen voorrang te hebben en er zou sprake kunnen zijn eventuele verwarring door het hoge aantal factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij een rotonde. Ook kan deze verwarring voortkomen uit de verschillen die zitten tussen verkeerssituaties in de gemeente (binnen of buiten de bebouwde kom of tussen verschillende kernen bijvoorbeeld).

Andere argumenten voor voorrang van automobilisten zijn dat er sprake zal zijn van een vermindering van geluidsoverlast, het is beter voor het milieu (uitlaatgassen worden minder uitgestoten) en de doorstroming voor het wegverkeer blijft goed.

Het klinkt aantrekkelijk om als gemeente fietsers/voetgangers overal voorrang te geven op rotondes, maar in de praktijk blijkt dit dus helemaal niet gunstig te zijn voor de verkeersveiligheid. Wij hopen dat hier ook rekening mee wordt gehouden door de andere partijen.

Bron: SWOV (2012). Rotondes. SWOV-factsheet, januari 2012. (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid)

Comments

comments

DELEN