In een tijd waarin een fel debat over splijtende zaken niet wordt geschuwd, is een onafhankelijk lokaal media-apparaat van essentieel belang. We zien landelijk dat de regionale kranten en lokale omroepen het steeds zwaarder te verduren krijgen door teruglopende inkomsten en de daaropvolgende gedwongen ontslagen. Dit is een slechte zaak omdat zij een belangrijke rol spelen bij het onafhankelijk verslaan van nieuws en het controleren van politici. Aan politici die in hun vrije tijd politieke items maken moet in de toekomst een einde worden gemaakt.

Een van de belangrijkste mediaorganen waarover de gemeente Katwijk iets te zeggen kan hebben, is RTV Katwijk. Een omroep ooit bekend door heel Nederland heen is tegenwoordig een vereniging die steeds meer onder druk lijkt te staan. Allereerst is er de ICE-norm (Informatie, Cultuur en Educatie) die inhoudt dat een lokale omroep minstens 50% van de uitzendtijd gebruikt om kijkers de eerdergenoemde onderwerpen aan te bieden. Ten tweede is er de Mediawet die onder andere aangeeft dat er openheid van zaken moet worden gegeven op het gebied van financiën. Momenteel is er sprake van onvoldoende financiële en bestuurlijke transparantie. Jaarverslagen waar dit besproken wordt zijn lastig te vinden. Om deze normen het hoofd te bieden, zou er veel meer gekeken moeten worden naar samenwerking met regionale omroepen (Bollenstreek Omroep) of lokale omroepen uit buurgemeenten. Als dit niet gebeurt, is DURF bang dat er geen noemenswaardige verbeteringen zullen plaatsvinden.

Ook is het aanbod momenteel teveel gericht op een ouder publiek. Hoe wordt hiermee de continuïteit van de omroep gewaarborgd als een groot gedeelte van de inwoners al niet meer kijkt? RTV Katwijk zou zich daarom veel meer moeten presenteren als opleidomroep waar jonge talenten stage kunnen lopen. Ook moet RTV openstaan om andere (internet)zenders uit te laten zenden op hun kanaal als daarmee wordt voldaan aan de ICE-normen en Mediawet.

Als er geen veranderingen plaatsvinden om RTV te hervormen, zijn wij bang dat het op den duur zal verdwijnen of moet fuseren. Dit zou de eigenheid van onze omroep niet ten goede komen en daarom moeten er snel verbeteringen worden aangebracht. Momenteel heeft de gemeente een bekostingingsplicht van € 1,14 per huishouden en in ruil daarvoor mogen burgers ook een goed functionerend omroepbestel verwachten. Het vernieuwingsconvenant dat tussen de NLPO/OLON en VNG is gesloten met betrekking tot lokale omroepen zou hiervoor leidend kunnen zijn.

Comments

comments

DELEN