Sinds 2007 kent de gemeente Katwijk 5 wijkraden. Ze hebben als taak om de ‘leefbaarheid te bevorderen en identiteit van de wijken te behouden en te versterken’. Ook geven wijkraden advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Inmiddels nemen groepen bewoners ook zelf in hun omgeving actie en komen met voorstellen voor het aanbrengen van allerlei voorzieningen. (burgerparticipatie). Met de nieuwe wetgeving voor de toekomstvisie voor de leefomgeving voor de lange termijn voor onze gemeente (Omgevingsvisie) zal deze burgerparticipatie straks een grotere rol gaan spelen. De overheid verwacht van de inwoners nl. meer inzet en betrokkenheid in hun eigen omgeving en voor maatschappelijke vraagstukken.

Door burgerparticipatie zullen de huidige wijkraden echter niet verdwijnen en blijven zij een belangrijke taak voor de wijk vervullen. Voor de zichtbaarheid en openheid van de wijkraden zou het wellicht zinvol zijn om jaarlijks een bijeenkomst voor wijkbewoners te organiseren. Dat is nu niet het geval. Bewoners kunnen dan beter worden betrokken bij hun leefomgeving en hun invloed aanwenden. Er zijn immers inwoners die niet op de hoogte zijn van het bestaan van de wijkraad, terwijl deze organisatie juist een waardevol instrument kan bieden voor vele vraagstukken of ideeën. Daartoe verdienen de reglementen voor de wijkraden op een aantal punten aanpassing.

DURF pleit daarom voor meer bevoegdheden voor de wijkraden zonder dat de structuur van de raad gewijzigd wordt. Wij geloven namelijk in de kracht van wijkraden. Zij hebben veelal meer contact met inwoners, sociaal-culturele en maatschappelijke organisaties dan de politiek. Wijkraden weten zelf het beste wat er speelt in hun directe omgeving.

Het zou mooi zijn als de wijkraden in onze gemeente na 10 jaar meer vertrouwen en bevoegdheden krijgen. Als beloning voor hun inzet.

Comments

comments

DELEN