Ingezonden: DURF

Over twee jaar start woningbouw in het Havenscharnier, het gebied rondom het Prins Hendrikkanaal. DURF is positief over deze plannen. Hiermee kunnen we meer betaalbare woningen bouwen en de omgeving een impuls geven.

De mening van de huidige bewoners en betrokkenen binnen en langs het plangebied is gevraagd voor het opstellen van de plannen. In het voorjaar van 2021 is er een bewonersenquête gehouden en werd een participatieavond voor omwonenden georganiseerd. Dinsdag 18 oktober organiseerde de gemeente een inloopavond om verdere toelichting te geven. Daarnaast liggen de plannen tot eind november ter inzage op het gemeentehuis en op de website. Eveneens is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Bij grote bouwplannen is het namelijk belangrijk om de omgeving goed te betrekken. Het gaat tenslotte over hun eigen leefomgeving en DURF wil sowieso de invloed van inwoners op de politiek versterken.

Er waren echter een aantal partijen die dit toch niet voldoende vonden. De wethouder wees erop dat als we het hele proces opnieuw zouden doen de bouw forse vertraging zou oplopen – richting de twee jaar. In een tijd van grote woningnood moeten we knelpunten juist aanpakken. In de begroting staan miljoenen opgenomen om de woningbouw te versnellen en écht stappen te zetten. Bovendien was aan alle basisvereisten voor participatie voldaan: het proces was niet heel anders dan bij eerdere grote woningbouwplannen. Daarnaast heeft de gemeenteraad altijd nog het laatste woord om de plannen aan te passen, mocht dat nodig zijn.

DURF stemde daarom tegen een voorstel om de participatie opnieuw te starten. Wij vinden het bijzonder dat partijen zonder goede argumenten de woningbouw willen vertragen, terwijl ze allemaal wel zeggen (snel) meer betaalbare woningen te willen. Een groot deel van deze partijen stemde eerder nog tegen het voorstel van DURF, dat werd aangenomen, om hoger te mogen bouwen – dé maatregel om meer betaalbare woningen te realiseren.

DURF heeft altijd vastgehouden aan het stimuleren van de woningbouw. We steunen daarom de plannen voor het Havenscharnier en hopen dat er snel gebouwd kan worden om deze mooie plannen om te zetten in échte woningen voor onze jongeren, ouderen en gezinnen.

Beeld: website gemeente Katwijk

Vorig artikelOndernemers: Laat cyber security voor je werken
Volgend artikel[Podcast] ‘Ouders langs de lijn’: voetbalplezier beleef je samen….ja toch?