Het is weer campagnetijd. De komende weken zullen veel partijen allerlei standpunten uitdragen die niet altijd geloofwaardig zijn of op enige vorm van diepliggende onderbouwing zijn gefundeerd. De VVD pleit bijvoorbeeld voor het afschaffen van de toeristenbelasting, hondenbelasting en verlaging van OZB op eigen woningbezit. Hart voor Katwijk (HvK) wil ook dat de hondenbelasting wordt afgeschaft en pleit voor verlaging OZB op eigen woningbezit. Hoeveel die verlaging is wordt overigens niet duidelijk in de verkiezingsprogramma’s of berichtgeving. Dit heeft iets weg van ‘gratis bier voor iedereen’, maar getuigt niet van financieel realisme.

De eerder genoemde inkomstenposten (hondenbelasting, toeristenbelasting en OZB) gaan om bedragen van respectievelijk €420.000, €327.000 en €6.322.000 op jaarbasis (Bron: Begrotingsspecial 2018). Dit zijn grote bronnen van inkomsten en zullen wel degelijk een gat slaan in de begroting. Daarnaast mag er vanaf 2022 geen belasting meer aan nutsbedrijven worden opgelegd voor het hebben van kabels en leidingen in gemeentegrond waardoor de gemeente jaarlijks veel inkomsten misloopt. In de begroting van 2018 ging dit om een bedrag van maar liefst €3.218.000. Het is maar de vraag hoe de gemeente dit bedrag kan gaan opvullen zonder daarbij andere belastingen te verhogen.  Het zou eerlijk zijn als andere partijen in de verkiezingstijd dat ook vertellen.

De financiering van de Jeugdzorg zal de komende jaren eveneens veel geld kosten. Momenteel wordt het tekort voor Jeugdhulp in 2018 al geraamd op 1,5 miljoen euro en de verwachting is dat voor de WMO ook een gat van 1 miljoen euro zal ontstaan. Hoe willen de eerdergenoemde partijen deze tekorten oplossen? ‘Minder administratieve rompslomp’ volstaat daarbij niet. Het lijkt ons niet de bedoeling dat we de komende jaren nog meer gaan bezuinigen op de zorg en daardoor mensen niet goed kunnen helpen.

Een politieke partij moet daarom in verkiezingstijd ook durf hebben voor openheid. Als onhaalbare voorstellen met een stem worden beloond schaadt dat het vertrouwen in de politiek.

Financiële luchtfietserij helpt hier niet bij. De mogelijkheden van belastingverlaging zijn de komende jaren beperkt door de extra uitgaven die er op het bordje komt van de gemeente en daar moeten we duidelijk over communiceren. Tja, veel beloven en weinig geven doet een gek in vreugde leven. Wie is er nou gek? HvK en de VVD of u? Laat het op 21 maart weten!

 

 

 

Comments

comments

DELEN