Vandaag vindt op het gemeentehuis de jaarlijkse Algemene Politieke Beschouwingen plaats. Traditiegetrouw wordt hier de begroting en de plannen voor de komende jaren besproken. Dit jaar zal het in het teken staan van de naderende verkiezingen en zullen partijen een toelichting geven over hun plannen voor de gemeente Katwijk. In onze ‘Alternatieve Politieke Beschouwing’ geven wij kort onze visie over enkele onderwerpen die ons aan het hart gaan.

De komende jaren gaan we verschillende wijken in Katwijk opknappen. Er bereiken ons steeds meer verhalen van bezorgde inwoners (hierbij moet worden gedacht aan de Hoornes, Koestal, Cleijn Duijn, Molenwijk, Rooie Buurt en Kalkoven) die hun buurt steeds minder prettig aan vinden voelen. Waar de sociale cohesie vroeger sterk aanwezig was verwatert dat nu door de tijdgeest van individualisering. Dit vervreemde gevoel begint al met de leefomgeving. De gemeente heeft al geld gereserveerd voor de wijken Cleijn Duijn, ’t Joght en Kalkoven om die vanaf 2020 op te knappen. Het is zaak dat de juiste partijen volgend jaar in het gemeentelijk bestuur plaatsnemen om er voor te zorgen dat dit geld ook daadwerkelijk goed besteed wordt. Dit plan moet breder worden getrokken naar meer wijken in Katwijk. Ook in de Hoornes, Molenwijk, Koestal en Rooie Buurt is er behoefte aan passende oplossingen. Hier is ook een belangrijke rol voor Dunavie weggelegd.

Als het over de kwaliteit van wonen gaat spelen immateriële zaken natuurlijk ook een grote rol. We zien dat in de eerder genoemde wijken relatief veel statushouders worden geplaatst. Dit moet niet ten koste gaan van de sociale samenhang in de wijken. De komende jaren moet de gemeente verplicht extra statushouders huisvesten en het is van belang dat dit ordentelijk gebeurd. We zullen daarom moeten investeren in de integratie van nieuwkomers. Momenteel doet Stichting Welzijnskwartier met vrijwilligers geweldig werk om statushouders de Nederlandse taal te leren. Desondanks zijn er momenteel wachtlijsten om Nederlands te leren doordat er te weinig vrijwilligers zijn. Dit is een zeer kwalijke situatie die absoluut moet worden opgelost en daarom moet er gekeken worden naar het inhuren van professionals om de lessen te verzorgen.

Een ander onderwerp waar nu serieus werk van moet worden gemaakt is het verbeteren van het lokale medialandschap. Momenteel zien we dat lokale media het overal in het land steeds zwaarder krijgen door afnemende kijkcijfers en gebrek aan vernieuwing. Het is belangrijk dat er de komende jaren werk wordt gemaakt om onze eigen lokale omroep (RTV Katwijk) te professionaliseren. Dit komt het maatschappelijk debat en de informatievoorziening ten goede, iets dat van essentieel belang is in een samenleving als de onze. Op dit moment voldoet RTV Katwijk niet aan de Mediawet, ICE-normen en het Vernieuwingsconvenant dat in 2015 is afgesloten tussen de belanghebbenden partijen. De gemeente moet strengere eisen gaan stellen aan het professionaliseren van de omroep. Hierbij moet worden gekeken naar het strikken van meer vrijwilligers, samenwerking met andere lokale (internet)zenders en meer transparantie in de organisatie. Ook voor de vrijwilligers zou dit een verbetering betekenen.

Veranderingen worden soms (terecht) als eng gezien en we leven momenteel in roerige tijden. Soms is verandering van essentieel belang om jezelf te kunnen blijven. Wij willen Katwijk de mooie gemeente laten blijven die het is. Daar gaan wij voor.

Comments

comments

DELEN