Alles is aan verandering onderhevig. Ook inspraakvormen. Burgerparticipatie is een belangrijke factor voor het vertrouwen in de politiek. Wij stellen daarom voor om de lokale politiek aantrekkelijker te maken door het invoeren van het gemeentelijk referendum.. Hierbij kan door de raad en burgers zelf een raadgevend referendum worden aangevraagd over een onderwerp dat hun aan het hart ligt.

Momenteel zien we dat landelijk het raadgevend referendum door minister Ollongren op een uitermate ondemocratische wijze en op basis van zwakke argumenten wordt afgeschaft. Op deze manier verdwijnen steeds meer middelen voor burgers om direct invloed uit te oefenen en dat vinden wij onacceptabel. Hiermee wordt er ook vanuit de politiek indirect een verwijt gemaakt naar burgers toe dat zij niet goed met het referendum om kunnen gaan. Dit lijkt ons geen juiste houding voor een politieke partij.

Deze raadsperiode is een voorstel tot een gemeentelijke referendumverordening al helaas afgewezen door onder andere Hart voor Katwijk. Steeds meer partijen lijken aan een bepaalde vorm van burgerfobie te lijden, waarbij er sprake is van een irreële angst voor burgerinspraak na de verkiezingen. Hiermee willen zij voorkomen dat de daadwerkelijke macht bij de zogenaamd ‘ongeïnformeerde’ inwoners ligt. Het komt er feitelijk op neer dat u eens in de vier jaar mag stemmen en daarna fors minder te zeggen hebt over het te voeren beleid.

Hart voor Katwijk voerde als hoofdargument op dat het voorstander is van de representatieve democratie en daarom tegen referenda is. Wij denken dat er niemand tegen de representatieve democratie is, maar het referendum juist ziet als een goede aanvulling daarop. Referenda kunnen juist representatief zijn voor wat de inwoners van Katwijk willen. Hoe mooi zou het zijn als inwoners zelf zich direct kunnen uitspreken over hoofdpijndossiers als de bibliotheek of de koopzondag? Niet alleen zorgt dit voor een verruiming van de inhoudelijke discussie, maar worden partijen ook gedwongen om actief hun standpunt te verdedigen. Dit zou onze lokale democratie alleen maar versterken en zorgt voor een inhoudelijk debat!

Comments

comments

DELEN