Ingezonden: DURF

Een paar jaar geleden is DURF als lokale partij opgericht om het vertrouwen in de politiek te verbeteren en betrokkenheid van inwoners te vergroten. We werden bij de verkiezingen de grootste partij en konden doorpakken om wat we beloofd hadden, waar te maken. Voor het eerst in de geschiedenis van onze gemeente hebben inwoners daardoor ook ná de verkiezingen de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de politiek. DURF stemde daarom voor het houden van het referendum over parkeerregulering voor meer betaalbare woningbouw.

Het voorstel is om parkeerregulering in te voeren in het Witte Hek, het centrum van Rijnsburg en rondom het Hoornesplein. Huidige bewoners krijgen twee bewonersvergunningen. Een vergunning kost 20 euro per jaar. Door dit systeem kunnen er 1200 betaalbare woningen worden gebouwd. Zonder regulering zal de rechter geen toestemming geven voor woningbouw.

Het bouwen van minimaal 65 procent betaalbaar en 2500 woningen in onze dorpen is onze politieke opdracht. Daaraan houden we vast. Te lang hebben we met woningbouw een houding van stilstand gezien. Het is tijd om dat te doorbreken. De kernvraag bij het komende referendum is hoe we onze bouwambities willen realiseren – via parkeerregulering of op een andere manier. DURF ziet geen realistisch alternatief of we zijn bereid miljoenen als gemeente uit te trekken voor dure parkeergarages. En wie gaat dat betalen? Uiteindelijk de inwoners van de gemeente Katwijk.

De woningnood is nog steeds een van de grootste problemen van deze tijd. We hebben als politiek de verantwoordelijkheid daar iets aan te doen. Ook als dat om harde keuzes vraagt. De problemen van mensen daadkrachtig oplossen, dat is betrouwbaar bestuur. DURF zal er alles aan doen om de woningnood in onze gemeente tegen te gaan. Dat is wat de samenleving terecht van ons verwacht. Dat is onze missie. Daarom zullen we vol overtuiging campagne voeren: stem voor bij het referendum. Het is tijd voor verandering.