Vorige week heeft ons raadslid Arie van Rooijen schriftelijke vragen gesteld over 5G. Momenteel werkt Katwijk samen met de gemeente Delft en de TU Delft aan het opzetten van een ontwikkelomgeving van een 5G-netwerk op vliegveld Valkenburg. Er zijn veel vragen rondom dit onderwerp en het is van belang hier een duidelijk antwoord op te krijgen. Wij merken ook dat er vanuit de samenleving meer bezorgde geluiden te horen zijn over 5G en deze zorgen moeten worden weggenomen.

Er is geen hard bewijs dat de straling van een 5G-netwerk schadelijk is, maar experts blijven bij de overheid aandringen op meer onderzoek. De Utrechtse hoogleraar Hans Kromhout doet onderzoek naar de effecten van mobiele straling op de mens en pleit voor het vergaren van meer kennis om te garanderen dat 5G veilig is voor de gezondheid (zie: https://www.uu.nl/in-de-media/mooie-beloftes-maar-het-pad-naar-5g-is-nog-niet-geplaveid).
Om meer duidelijkheid te bieden hebben we daarom vragen gesteld over onder andere de vergunningsaanvraag, impact en het antennebeleid. Hoe kijkt de gemeente Katwijk naar 5G? Worden inwoners ook goed geïnformeerd? Is er ook een bepaalde vorm van inspraak voor bewoners mogelijk? Hoe wordt schade aan de natuur voorkomen?

DURF houdt de zaak in de gaten en wacht de beantwoording van het college af. Lees hier alle gestelde vragen —> https://katwijk.notubiz.nl/document/7760131/1