DURF wil geen extra voorrang voor statushouders op sociale huurwoningen in Katwijk. Dat zegt de grootste partij in de gemeenteraad naar aanleiding van de publicatie van RTV Katwijk. Een derde van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt komende maand vergeven aan statushouders.

Lees ook: Veel meer sociale huurwoningen voor statushouders.

DURF is verbijstert van het besluit door Holland Rijnland. ‘Jonge gezinnen, gescheiden ouders met kinderen, studenten – de woningnood raakt iedereen. Sommige mensen staan acht jaar op een wachtlijst – wat soms tot hartverscheurende situaties leidt.’ Volgens de partij is het in een tijd van enorme woningnood niet uit te leggen dat één bepaalde groep voorrang krijgt en andere inwoners niet. ‘Het is onrechtvaardig en er is dan ook geen draagvlak voor onder inwoners’.

Voorrang statushouders helemaal afschaffen
DURF wil de voorrang voor statushouders helemaal afschaffen. ‘Het is voor ons niet aanvaardbaar om een derde van de woningen automatisch vergeven aan deze groep. Wachtlijsten voor reguliere woningzoekenden worden zo nog langer.’ De druk wordt volgens de coalitiepartij veel te groot.

Motie
DURF komt in de eerste raadsvergadering na het reces (1 september) met een voorstel waarin de gemeente het Rijk oproept met een structurele oplossing te komen voor de asielcrisis. ‘Dit is een onhoudbare situatie. Gemeentes kunnen niet steeds geconfronteerd worden met crisis- en noodopvang. Er moet een duidelijk signaal naar het Rijk komen dat het klaar is en dit niet verder kan duren.’ Dat de druk op gemeenten steeds groter wordt, is wel duidelijk. Gisteravond werd duidelijk dat in Oegstgeest asielzoekers vanaf 1 augustus crisisopvang in een sporthal krijgen. Eén van de laatste opties om asielzoekers op te vangen.