We zien door de komst van winkelcentra in steden binnen onze regio en de stormachtige ontwikkeling van het online shoppen, dat winkels in onze kernen verdwijnen. Leegstand leidt tot verval en vervolgens tot een vermindering van de leefbaarheid. Onze centra zouden juist de belangrijkste plek van economische ontwikkelingen moeten zijn, met middelgrote en kleine bedrijven die voor werkgelegenheid in de hele gemeente zorgen. DURF vindt dat er voor onze centra een andere visie nodig is.

Tegenwoordig koopt de consument liever zijn producten in grote winkelcentra aan de rand van steden. Deze winkelcentra zijn ook interessanter doordat het aanbod een stuk groter is. Om ons centrum aantrekkelijk te houden moeten we kijken waarin wij uniek zijn en te bieden hebben.

Hoe moet de gemeente dat aanpakken? Dit gaat niet werken met de bibliotheek en muziekschool midden in het centrum. Als het aan DURF ligt moeten we open staan voor pop-up stores: een ondernemer gebruikt een leeg pand om daar één of enkele maanden zijn winkel te vestigen en te ondervinden of er vraag is naar zijn product. Blijkt het aan te slaan, dan kan gekeken worden naar langere vestiging. Mocht dat niet het geval zijn, dan heeft de ondernemer in ieder geval de kans gehad om het te proberen. Op deze manier creëren we kansen voor ondernemers en bieden de benodigde faciliteiten aan. De gemeente Katwijk zou daarin de handschoen op moeten pakken door in gesprek te gaan met de eigenaren van leegstaande panden en dit soort mogelijkheden te verkennen. Tevens valt een nieuwe invulling te combineren met startups. Het Emmaplein zou hier een perfecte locatie voor zijn. DURF vindt het belangrijk dat (jonge) ondernemers een eerlijke kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen.

Winkelleegstand moeten we met de betrokken partij gezamenlijk aanpakken. Als het aan DURF ligt, moeten we zolang er nog leegstaande winkelpanden staan, geen nieuwe winkelpanden bijgebouwd worden. Deze panden kunnen we dan een andere bestemming geven. Er moet hierbij worden gekeken of transformatie tot andere functies (denk hierbij aan ondernemingen, woningen of kantoorruimte) mogelijk is. Ook bij leegstaande kantoorpanden moet er de mogelijkheid zijn tot een alternatieve invulling. Hier zullen we binnenkort op terugkomen.

Comments

comments

DELEN