Katwijk wil een duurzame gemeente zijn en voert een actief duurzaamheidsbeleid. De gemeente heeft een Duurzaamheidsfonds opgericht om het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in en aan bestaande woningen en gebouwen in Katwijk te stimuleren.

Enkele van die maatregelen zijn dak- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepalen. Als woningeigenaar kunt u een duurzaamheidslening en subsidie voor energieadvies aanvragen. Verenigingen van Eigenaren, sportverenigingen, scholen en huurders kunnen een soortgelijke lening aanvragen. Op www.katwijk.nl/duurzaam en duurzaambouwloket.nl staan vanaf vrijdag 23 december alle digitale formulieren.

1,1 miljoen euro beschikbaar
Hoewel energiebesparende maatregelen steeds goedkoper worden en zichzelf terug verdienen, zijn de investeringskosten voor veel mensen een drempel om hun woning aan te passen. Wethouder Jacco Knape: “Daarom hebben we voor Katwijk een Duurzaamheidsfonds ingesteld. Er is een pot van 1,1 miljoen euro beschikbaar voor leningen om woningen en gebouwen duurzamer te maken. De rente op de duurzaamheidsleningen is zeer laag. Met dit fonds kunnen we samen bouwen aan een duurzaam Katwijk”.

Duurzaamheidslening
De duurzaamheidslening vraagt u als huiseigenaar aan voordat de energiebesparende maatregelen aan uw woning zijn uitgevoerd. Maar ook als Vereniging van Eigenaren, schoolbestuur, non-profitorganisatie of huurder kunt u ook een lening aanvragen voor verduurzaming van uw gebouw. In het digitale formulier staan de maatregelen waarvoor u de lening kunt aanvragen. Bij de aanvraag voegt u als bijlage een offerte toe, waaruit blijkt wat de kosten zijn. De lening is minimaal 2.500 euro en maximaal 25.000 euro voor huiseigenaren en 50.000 euro voor de overige aanvragers.

Subsidie energieadvies
Om uw eigen woning duurzamer te maken en energie te besparen, kunt u uw woning laten scannen door een gecertificeerd adviseur. De adviseur inspecteert de isolatie en technische installaties van uw woning en bekijkt de mogelijkheden voor energiebesparing. Via het Duurzaamheidsfonds kunt u een subsidie van 150 euro aanvragen voor de kosten die u gemaakt heeft voor dit maatwerkadvies. Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo moet u eigenaar zijn van een woning die voor 1990 is gebouwd, u gaat niet vervangend bouwen, verbouwen of nieuw bouwen en in het advies worden geen maatregelen voorgesteld die al verplicht zijn vanwege het Bouwbesluit.

Wanneer u de maatregelen uit het advies daadwerkelijk laat uitvoeren, kunt u nog eens maximaal 150 euro extra subsidie ontvangen.