Op woensdag 4 januari hield de Chr. Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk (DVS) haar nieuwjaarsreceptie in het clubgebouw aan de Nieuwe Duinweg.

Velen maakten van de gelegenheid gebruik om elkaar de hand te schudden en een gelukkig Nieuwjaar te wensen. In zijn toespraak blikte voorzitter a.i. Arie van Duijn kort terug op de bestuurlijke ontwikkelingen en succesvolle optredens van alle orkesten in het afgelopen jaar, maar keek hij vooral vooruit naar 2017.

Vooruitblik
“2017 staat in het teken van het nieuwe uniform voor de Junioren en deelname aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade”, sprak Arie. “Het huidige uniform van de Junioren is aangeschaft in 1999 en is dringend aan vervanging toe. Een speciaal in het leven geroepen werkgroep zal zich dit jaar bezig gaan houden met de financiering en vormgeving van het uniform.” Voor het eerst in het bestaan van DVS nemen de Junioren en de Marchingband deel aan het WMC Kerkrade. De voorbereidingen hierop zijn al in volle gang. Beide korpsen zijn ingedeeld op zaterdag 29 juli. “De Junioren zijn al jaren succesvol op het Nationaal Jeugd Festival in Vlissingen en het is tijd voor een volgende stap. Naast het sfeer proeven gaat het vooral om de ervaring van deelname aan internationaal concours.” De werkgroep WMC maakte met een kort filmpje de titel van de show van de Marchingband voor het WMC bekend: ‘Into the Light’.

Jubilarissen
Op deze avond werden negen van de elf jubilarissen gehuldigd. Jari Meijvogel en Michel Velthuizen ontvingen uit handen van de voorzitter het speciale DVS-speldje voor hun 12,5-jarig lidmaatschap. Hugo Ouwehand, Dirk Klok en Denny Schellingerhout kregen het kleinood voor hun 25-jarig lidmaatschap en Hans van der Mark, Peter Onderwater en Willem Schonenberg voor 40 jaar lidmaatschap. De kroon werd gespannen door Kees Onderwater. Hij is 50 jaar lid. Marius Messemaker (12,5 jaar lid) en Kees van Dijk (50 jaar lid) konden niet aanwezig zijn. Zij ontvangen op een later tijdstip hun onderscheiding.

Benoemingen
Peter Haasnoot werd op deze avond benoemd tot Lid van Verdienste. Arie: “Peter was dé man achter de realisatie van het mooie clubgebouw en is nu verantwoordelijk voor het complete onderhoudsplan. De inzet en tijd die Peter heeft geïnvesteerd is niet betaalbaar. Als dank voor je inzet heeft het bestuur besloten je benoemen tot Lid van Verdienste.”

Erelid
Tot slot werd Piet van Dijk benoemd tot Erelid. “Piet is lid vanaf de oprichting van DVS in 1953.
Tot op de dag van vandaag is 78-jarige Piet nog bij alle optredens van de Marchingband aanwezig en is hij actief als materiaalman. Elke dag is Piet in het clubgebouw te vinden waar hij hand- en spandiensten verricht. Onze waardering is groot en daarom benoemen wij jou tot Erelid.” Zij ontvingen uit handen van de voorzitter een oorkonde en een beeldje.

Erelid Piet van Dijk
Peter Haasnoot, Lid van verdienste
Alle jubilarissen

Foto’s: DVS

Comments

comments

DELEN