Als gemeente zetten we ons in om de samenleving inclusiever te maken. Jaarlijks maakt de gemeente een verslag van deze acties. Dit verslag wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Zo krijgt de gemeenteraad inzicht in hoe er wordt gewerkt aan een inclusief Katwijk.

Toegankelijkheid speelt op veel vlakken een grote rol. Daarom zijn er meer dan 90 acties genoemd in het rapport. De activiteiten in het overzicht zijn erg uiteenlopend. Van een samenwerking met JES Rijnland om het bereik van voorschoolse educatie te vergroten tot het zorgen voor een toegankelijk gemeentehuis. Van mensen helpen met beginnende schulden tot het aanpassen van de buitenruimte.

“Rapport Inclusieve Samenleving 2022 laat een hoop acties zien”

“In Katwijk streven we naar een inclusieve en toegankelijke samenleving. Iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen. Elk jaar wordt daar hard aan gewerkt. Dit rapport laat mooie acties uit 2022 zien,” zegt wethouder Emile Soetendal. “Er zijn nog genoeg stappen te zetten in 2023 en verder. Niet alleen door de gemeente, maar ook organisaties en inwoners spelen een belangrijke rol als het gaat om toegankelijkheid.”

Klik hier om het rapport te lezen.