Wil jij een verkeersveilige omgeving rond je eigen woning, je werkplek of de school van je kinderen? Wil jij een verkeersveilige route naar je huis, je werk of de school? Wil jij daar dan ook iets aan doen, zeker als het je niet veel tijd en energie kost? 

Als je deze drie vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, kijk dan op de website van VVN in Katwijk, www.katwijk.vvn.nl. Daar vind je een link naar ‘Meldpunt Veilig Verkeer’: www.participatiepunt.vvn.nl. Hier kun je melding maken van mogelijke verkeersonveilige situaties in jouw omgeving.

Alinda Wolthuis, secretaris van VVN Katwijk: ,,Ik krijg alle Katwijkse meldingen vanuit dit landelijke meldpunt door. Zo kunnen we als VVN Katwijk volgen hoeveel meldingen er over en bepaalde locatie worden gedaan en waar de verkeersonveiligheid volgens de melder uit bestaat. We werken ook mee aan acties om het verkeersknelpunt op te lossen. Soms komt er  een verkeerskundig consulent van de landelijke organisatie ter plekke de situatie bekijken en spreken met de melders. We geven tips, en als dat nodig is nemen we contact op met de gemeente. Garanderen dat de knelpunten worden opgelost kunnen we niet, maar alleen al het goed in kaart brengen van de knelpunten is waardevol.”

Waar kun je je melding kwijt?
De melders kunnen zelf via de website volgen wat er met hun melding gebeurt. Een mooi systeem om op een redelijk eenvoudige manier mee te werken aan een verkeersveilige omgeving. Recent zijn er in Katwijk diverse meldingen gedaan over te hoge snelheden op een bepaald gedeelte van de Tramstraat in Katwijk aan Zee. Meldingen vanuit de ruitersport zijn er gekomen met betrekking tot het gebied bij de Zuidduinen, de Westerbaan, Kooltuinweg en de Cantineweg. En de meest recente melding komt van de kruising Hans van der Hoeven- en de Van der Vegtstraat. Wolthuis: ,,Doe jij ook mee aan het verbeteren van de verkeersveiligheid? Kijk eens op het Meldpunt!”

Comments

comments

DELEN