KATWIJK – Het college van B&W heeft 12 december ingestemd met de gewijzigde maatregelen voor de invoering van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Katwijk. In de Nota Wijziging Voorkeursmaatregelen is opgenomen dat het HOV op de Zeeweg en Koningin Julianalaan in twee fasen ingevoerd wordt: in de eerste fase (tot 2025) zijn minder ingrijpende maatregelen nodig dan aanvankelijk gedacht. Op basis van monitoring van het verkeer wordt bekeken of het na 2025 noodzakelijk is verdergaande maatregelen te nemen om de doorstroming van de bus en het overige verkeer te garanderen. Deze maatregelen vormen dan fase 2. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Met het vaststellen van dit maatregelenpakket hebben we een belangrijke stap gezet naar de introductie van het HOV in Katwijk, dat we hard nodig hebben om de bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer te verbeteren. In januari worden ook de locatie van het fietstunneltje en de situatie rond het Vuurbaakplein vastgelegd. Daarna kunnen we echt aan de slag!’

Participatie
De in 2015 voorgestelde maatregelen zijn gewijzigd door aanvullend onderzoek en participatie van de omgeving. Een belangrijke wijziging in het plan is dat de rotondes voorlopig blijven liggen, en er geen busstroken op de Zeeweg nodig zijn. Verder is er in samenspraak met de bewoners van Rijnsoever een betere inrichting van het kruispunt Biltlaan-Rijnsoever gevonden: deze kruising blijft een rotonde, maar wordt wel opnieuw ingericht met aparte fietspaden. Voor de locatie van het fietstunneltje onder de Zeeweg door en de route en haltering van het HOV rond het Vuurbaakplein lopen de participatietrajecten met de omwonenden nog.

Plan in januari compleet
Volgens de planning worden in januari 2018 de besluiten genomen over de locatie van het fietstunneltje onder de Zeeweg door, en de maatregelen rond het Vuurbaakplein. Na de besluitvorming over deze twee punten is het totale plan voor fase 1 compleet en neemt de provincie Zuid-Holland een definitief besluit over het maatregelenpakket. Daarmee wordt de basis gelegd voor het sluiten van de realisatieovereenkomst en de introductie van R-net tussen Leiden en Katwijk en tussen Leiden en Noordwijk. Gemeente en provincie Zuid-Holland zullen in deze periode opnieuw een informatiebijeenkomst organiseren om het hele plan nog eens toe te lichten. Later dat jaar worden alle maatregelen uitgewerkt naar een definitief ontwerp, waarbij ook de directe omgeving wordt betrokken. Het is de bedoeling dat de HOV-bussen vanaf eind 2020 gaan rijden.

Meer informatie over de maatregelen is te vinden op www.katwijk.nl/hov.

Comments

comments

DELEN