Op vrijdag 19 augustus heeft wethouder Klaas Jan van der Bent, als coördinerend portefeuillehouder Greenport, namens de samenwerkende Greenportgemeenten het eerste gedrukte exemplaar van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 (ISG2016) aangeboden aan gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. Beide bestuurders onderstrepen bij die gelegenheid het belang van de voortgaande herstructurering en kwaliteitsverbetering in de Duin- en Bollenstreek.

De ISG2016 is kort voor het zomerreces door alle zes gemeenteraden unaniem vastgesteld en op 22 juli 2016 van kracht geworden. Hierin worden de hoofdlijnen van de in 2009 vastgestelde Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport bevestigd: de zes gemeenten blijven zich gezamenlijk inzetten voor herstructurering en revitalisering van de Greenport Duin- en Bollenstreek met verbetering van de natuurlijke, landschappelijke en recreatieve kwaliteiten.

In het afgelopen jaar is in goede samenspraak met belangenorganisaties en mede-overheden gewerkt aan het actualiseren van het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied. Daarbij wordt meer ruimte en flexibiliteit geboden aan bedrijven die bijdragen aan de ontwikkeling van een vitale Greenport. Tegelijkertijd wordt de herstructurering nog meer gericht op de bescherming en verbetering van de landschappelijke kwaliteit en openheid. Het Overlegplatform Greenport RO, waarin deze organisaties vertegenwoordigd zijn, heeft een unaniem positief advies uitgebracht over de geactualiseerde ISG.

Wethouder Van der Bent is blij met dit brede draagvlak: “De herstructurering en kwaliteitsverbetering van onze Greenport zijn ruimtelijk, economisch en landschappelijk van groot belang. Het is een enorme steun in de rug dat onze partners en gemeenteraden daar eensgezind achter staan. Dat biedt een uitstekende basis voor de gemeenten en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) om de komende jaren voortvarend door te pakken. Ik reken daarbij uiteraard ook op de goede samenwerking met de provincie Zuid-Holland.”

Gedeputeerde Bom waardeert de nadruk op de verbetering van de kwaliteit van het buitengebied: “Als provincie vinden wij ruimtelijke kwaliteit van groot belang. In de ISG is hier nu meer aandacht aan besteed zodat de gewenste economische dynamiek en de verbetering van de landschappelijke kwaliteit in de Greenport echt hand in hand kunnen gaan.”

Comments

comments

DELEN