Op zaterdag 10 september is er in het Taalhuis van Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever een inloopbijeenkomst waar informatie is te verkrijgen over het aanbod aan mogelijkheden in Katwijk om beter Nederlands te leren. In het kader van de Week van de Alfabetisering gebeurt dit met een zogenaamde Taalmarkt, van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Hoorneslaan. Op de Taalmarkt staan organisaties die zich bezighouden met het leren van Nederlands en diverse taalactiviteiten aanbieden.

Voor wie?
De Taalmarkt is interessant voor iedereen die beter wil leren lezen, schrijven en spreken in het Nederlands. Zij kunnen binnenlopen voor informatie over de mogelijkheden die er zijn. Ook mensen die wél goed kunnen schrijven en lezen zijn van harte uitgenodigd op de markt, juist om via hen de mensen die echt belang hebben bij taalondersteuning te bereiken. Zij kunnen zich bovendien oriënteren op de mogelijkheden om taalcoach te worden en over de hulp en structuur die daarbij geboden wordt.

Deelnemers
Op de Taalmarkt zijn vertegenwoordigers te vinden van Stichting Lezen en Schrijven, Welzijnskwartier, DubbelTaal, het Taalhuis van Bibliotheek Katwijk en er is informatie te vinden over andere taalaanbieders zoals het ROC.
De bibliotheek biedt met het Taalhuis ondersteuning aan mensen bij het leren van de Nederlandse taal. Er kan worden doorverwezen naar een passende cursus maar het Taalhuis heeft ook zelf mogelijkheden om te helpen bij het Nederlands leren. Dat gebeurt onder meer met het taalcafé, de leeskringen, de schrijftafel, het aanbieden van taaloefenwebsites waarbij de Digi-taalcoach wordt ingezet, het uitlenen van lees-, studie- en woordenboeken, en het helpen zoeken naar een taalcoach. Over al deze mogelijkheden is op de Taalmarkt meer informatie te krijgen.

Week van de Alfabetisering
Tijdens de week van de Alfabetisering wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid: het niet goed kunnen lezen en schrijven. Een op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. In totaal zijn dat ruim 1,3 miljoen Nederlanders die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Wie laaggeletterd is – en dat kunnen ouderen maar ook jongeren zijn, allochtonen en autochtonen – heeft moeite om mee te draaien in de maatschappij. In onze maatschappij, die zo is ingesteld op lezen en schrijven, komen mensen die dat niet kunnen voor grote problemen te staan. Ook is het goed spreken van de Nederlandse taal voor nieuwe Nederlanders van groot belang om te kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. De Eerste Katwijkse Taalmarkt is er om mensen in Katwijk een goede kans te bieden op participatie en actief burgerschap.

Comments

comments

DELEN